Kommunerna Som Lyckas Bäst Med Att Få Barn/Ungdomar Att Läsa

Vi gissar oss till att när du tänker på att låna böcker från biblioteket så är det just den fysiska boken som lånas ut som du tänker på.

Men biblioteken står inte stilla i utvecklingen. Idag finns det otroligt stora möjligheter att låna böcker och filmer digitalt.

Något som vi särskilt vill ta upp med denna lista är att lyfta fram de kommuner som lyckas bäst med att väcka lusten att läsa hos barn och ungdomarna.

Det är läsandet i de yngre åldrarna kombinerat med förmågan att sovra, kritiskt granska och söka i den oändligt stora informationsmassan vi lever i som lägger grunden för inte bara den enskildas livslånga lärande utan och för vår demokrati.

Var är din kommun i listan?

Hur kan du hjälpa till i arbetet med att få barnen att läsa mer?

Hur många böcker per barn/ungdom per år tycker du är ok?

Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 1 till 25 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
1
(Västerbottens län)
36,2
2
(Kalmar län)
34,9
3
(Västmanlands län)
33,9
4
(Västerbottens län)
32,7
5
(Västerbottens län)
31,8
6
(Västerbottens län)
30,8
7
(Västerbottens län)
28,2
8
(Gävleborgs län)
28,2
9
(Västmanlands län)
28,2
10
(Norrbottens län)
27,3
11
(Västerbottens län)
27,3
12
(Skåne län)
26,3
13
(Västerbottens län)
26,3
14
(Kalmar län)
26,0
15
(Kalmar län)
25,0
16
(Jämtlands län)
24,7
17
(Västerbottens län)
24,3
18
(Norrbottens län)
23,6
19
(Gävleborgs län)
23,5
20
(Västerbottens län)
23,0
21
(Norrbottens län)
22,9
22
(Norrbottens län)
22,7
23
(Skåne län)
22,3
24
(Östergötlands län)
22,2
25
(Kronobergs län)
22,1
Figur 1. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 1 till 25 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 26 till 50 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
26
(Skåne län)
21,6
27
(Kalmar län)
21,5
28
(Västra Götalands län)
21,4
29
(Västerbottens län)
21,4
30
(Västra Götalands län)
21,1
31
(Norrbottens län)
21,0
32
(Västra Götalands län)
21,0
33
(Jämtlands län)
20,9
34
(Norrbottens län)
20,4
35
(Västra Götalands län)
20,0
36
(Östergötlands län)
19,8
37
(Värmlands län)
19,7
38
(Gävleborgs län)
19,6
39
(Kalmar län)
19,5
40
(Västra Götalands län)
19,3
41
(Värmlands län)
19,2
42
(Kalmar län)
19,1
43
(Jämtlands län)
19,1
44
(Gävleborgs län)
19,1
45
(Hallands län)
19,1
46
(Norrbottens län)
18,9
47
(Skåne län)
18,8
48
(Skåne län)
18,5
49
(Västra Götalands län)
18,4
50
(Kalmar län)
18,3
Figur 2. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 26 till 50 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 51 till 75 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
51
(Västerbottens län)
18,3
52
(Norrbottens län)
18,3
53
(Uppsala län)
18,1
54
(Hallands län)
18,0
55
(Uppsala län)
17,9
56
(Norrbottens län)
17,7
57
(Jämtlands län)
17,6
58
(Kronobergs län)
17,5
59
(Södermanlands län)
17,4
60
(Västmanlands län)
17,3
61
(Västmanlands län)
17,2
62
(Örebro län)
17,2
63
(Skåne län)
16,7
64
(Jönköpings län)
16,7
65
(Västra Götalands län)
16,7
66
(Västerbottens län)
16,6
67
(Västra Götalands län)
16,6
68
(Kalmar län)
16,4
69
(Skåne län)
16,4
70
(Jämtlands län)
16,2
71
(Västra Götalands län)
16,2
72
(Västra Götalands län)
16,1
73
(Gotlands län)
16,0
74
(Jämtlands län)
16,0
75
(Jönköpings län)
16,0
Figur 3. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 51 till 75 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 76 till 100 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
76
(Dalarnas län)
15,9
77
(Västra Götalands län)
15,9
78
(Dalarnas län)
15,8
79
(Norrbottens län)
15,7
80
(Norrbottens län)
15,7
81
(Hallands län)
15,6
82
(Jönköpings län)
15,6
83
(Kronobergs län)
15,6
84
(Västra Götalands län)
15,5
85
(Örebro län)
15,5
86
(Dalarnas län)
15,5
87
(Västerbottens län)
15,3
88
(Västra Götalands län)
15,3
89
(Västra Götalands län)
15,2
90
(Dalarnas län)
15,2
91
(Kronobergs län)
15,2
92
(Blekinge län)
15,1
93
(Västra Götalands län)
15,1
94
(Östergötlands län)
15,0
95
(Hallands län)
14,9
96
(Värmlands län)
14,8
97
(Södermanlands län)
14,7
98
(Jämtlands län)
14,6
99
(Blekinge län)
14,6
100
(Jönköpings län)
14,5
Figur 4. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 76 till 100 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 101 till 125 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
101
(Gävleborgs län)
14,5
102
(Västernorrlands län)
14,5
103
(Västernorrlands län)
14,4
104
(Stockholms län)
14,4
105
(Örebro län)
14,3
106
(Västmanlands län)
14,3
107
(Västra Götalands län)
14,3
108
(Skåne län)
14,2
109
(Västra Götalands län)
14,1
110
(Västra Götalands län)
14,1
111
(Östergötlands län)
14,0
112
(Kalmar län)
14,0
113
(Jämtlands län)
14,0
114
(Västerbottens län)
14,0
115
(Värmlands län)
14,0
116
(Jönköpings län)
14,0
117
(Västra Götalands län)
13,9
118
(Värmlands län)
13,8
119
(Blekinge län)
13,8
120
(Västerbottens län)
13,8
121
(Stockholms län)
13,8
122
(Dalarnas län)
13,7
123
(Södermanlands län)
13,7
124
(Västra Götalands län)
13,7
125
(Västra Götalands län)
13,6
Figur 5. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 101 till 125 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 126 till 150 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
126
(Kronobergs län)
13,5
127
(Västra Götalands län)
13,4
128
(Dalarnas län)
13,4
129
(Västra Götalands län)
13,4
130
(Skåne län)
13,4
131
(Södermanlands län)
13,4
132
(Västmanlands län)
13,4
133
(Västra Götalands län)
13,4
134
(Jönköpings län)
13,4
135
(Skåne län)
13,3
136
(Örebro län)
13,3
137
(Kronobergs län)
13,2
138
(Stockholms län)
13,1
139
(Jönköpings län)
13,1
140
(Västra Götalands län)
12,9
141
(Västra Götalands län)
12,9
142
(Skåne län)
12,9
143
(Skåne län)
12,9
144
(Östergötlands län)
12,7
145
(Västra Götalands län)
12,7
146
(Västra Götalands län)
12,7
147
(Västmanlands län)
12,6
148
(Västra Götalands län)
12,6
149
(Örebro län)
12,5
150
(Värmlands län)
12,5
Figur 6. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 126 till 150 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 151 till 175 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
151
(Västmanlands län)
12,3
152
(Värmlands län)
12,3
153
(Östergötlands län)
12,2
154
(Värmlands län)
12,1
155
(Värmlands län)
12,1
156
(Blekinge län)
12,0
157
(Örebro län)
12,0
158
(Skåne län)
12,0
159
(Skåne län)
12,0
160
(Västra Götalands län)
12,0
161
(Gävleborgs län)
12,0
162
(Västra Götalands län)
12,0
163
(Norrbottens län)
11,9
164
(Västra Götalands län)
11,8
165
(Östergötlands län)
11,8
166
(Dalarnas län)
11,8
167
(Uppsala län)
11,8
168
(Östergötlands län)
11,8
169
(Jönköpings län)
11,7
170
(Stockholms län)
11,6
171
(Jönköpings län)
11,6
172
(Västra Götalands län)
11,6
173
(Värmlands län)
11,6
174
(Örebro län)
11,6
175
(Västra Götalands län)
11,6
Figur 7. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 151 till 175 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 176 till 200 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
176
(Västmanlands län)
11,5
177
(Västra Götalands län)
11,4
178
(Jönköpings län)
11,4
179
(Skåne län)
11,4
180
(Östergötlands län)
11,3
181
(Uppsala län)
11,3
182
(Skåne län)
11,3
183
(Västra Götalands län)
11,2
184
(Västra Götalands län)
11,2
185
(Kronobergs län)
11,1
186
(Västra Götalands län)
11,1
187
(Västernorrlands län)
11,1
188
(Skåne län)
11,1
189
(Värmlands län)
11,0
190
(Stockholms län)
11,0
191
(Norrbottens län)
10,9
192
(Skåne län)
10,9
193
(Stockholms län)
10,8
194
(Västernorrlands län)
10,8
195
(Stockholms län)
10,8
196
(Dalarnas län)
10,8
197
(Stockholms län)
10,8
198
(Dalarnas län)
10,8
199
(Jönköpings län)
10,8
200
(Värmlands län)
10,7
Figur 8. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 176 till 200 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 201 till 225 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
201
(Östergötlands län)
10,7
202
(Kronobergs län)
10,7
203
(Stockholms län)
10,7
204
(Gävleborgs län)
10,6
205
(Kalmar län)
10,6
206
(Värmlands län)
10,6
207
(Västmanlands län)
10,6
208
(Stockholms län)
10,6
209
(Uppsala län)
10,6
210
(Uppsala län)
10,5
211
(Stockholms län)
10,5
212
(Västra Götalands län)
10,4
213
(Östergötlands län)
10,4
214
(Gävleborgs län)
10,4
215
(Gävleborgs län)
10,4
216
(Kalmar län)
10,3
217
(Skåne län)
10,2
218
(Stockholms län)
10,1
219
(Uppsala län)
10,0
220
(Dalarnas län)
9,9
221
(Blekinge län)
9,9
222
(Stockholms län)
9,9
223
(Västra Götalands län)
9,9
224
(Västra Götalands län)
9,8
225
(Dalarnas län)
9,8
Figur 9. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 201 till 225 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 226 till 250 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
226
(Skåne län)
9,7
227
(Jönköpings län)
9,7
228
(Värmlands län)
9,6
229
(Värmlands län)
9,6
230
(Västra Götalands län)
9,5
231
(Västra Götalands län)
9,5
232
(Gävleborgs län)
9,5
233
(Stockholms län)
9,4
234
(Södermanlands län)
9,4
235
(Hallands län)
9,3
236
(Hallands län)
9,1
237
(Västra Götalands län)
9,0
238
(Norrbottens län)
8,9
239
(Skåne län)
8,9
240
(Skåne län)
8,8
241
(Stockholms län)
8,8
242
(Kalmar län)
8,8
243
(Södermanlands län)
8,7
244
(Västra Götalands län)
8,6
245
(Skåne län)
8,6
246
(Västernorrlands län)
8,6
247
(Skåne län)
8,6
248
(Västra Götalands län)
8,5
249
(Örebro län)
8,5
250
(Skåne län)
8,5
Figur 10. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 226 till 250 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 251 till 275 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
251
(Uppsala län)
8,4
252
(Värmlands län)
8,3
253
(Södermanlands län)
8,2
254
(Västra Götalands län)
7,9
255
(Örebro län)
7,9
256
(Skåne län)
7,8
257
(Stockholms län)
7,8
258
(Stockholms län)
7,8
259
(Örebro län)
7,8
260
(Östergötlands län)
7,7
261
(Skåne län)
7,7
262
(Stockholms län)
7,7
263
(Skåne län)
7,7
264
(Stockholms län)
7,6
265
(Dalarnas län)
7,5
266
(Skåne län)
7,3
267
(Skåne län)
7,0
268
(Skåne län)
7,0
269
(Stockholms län)
7,0
270
(Stockholms län)
6,9
271
(Dalarnas län)
6,9
272
(Dalarnas län)
6,8
273
(Örebro län)
6,6
274
(Skåne län)
6,6
275
(Stockholms län)
6,4
Figur 11. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 251 till 275 (Källa: Kolada 2023)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 276 till 290 (2023)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
276
(Dalarnas län)
6,2
277
(Västernorrlands län)
6,1
278
(Västra Götalands län)
6,0
279
(Stockholms län)
6,0
280
(Östergötlands län)
5,8
281
(Stockholms län)
5,7
282
(Södermanlands län)
5,4
283
(Stockholms län)
5,4
284
(Södermanlands län)
5,4
285
(Västra Götalands län)
5,2
286
(Skåne län)
5,2
287
(Örebro län)
5,1
288
(Stockholms län)
4,3
289
(Jönköpings län)
Saknas
290
(Västernorrlands län)
Saknas
Figur 12. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 276 till 290 (Källa: Kolada 2023)

Du glömde väl inte att du kan klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll?

Från oss på,