Kommunerna Som Lyckas Bäst Med Att Få Barn/Ungdomar Att Läsa

Vi gissar oss till att när du tänker på att låna böcker från biblioteket så är det just den fysiska boken som lånas ut som du tänker på.

Men biblioteken står inte stilla i utvecklingen. Idag finns det otroligt stora möjligheter att låna böcker och filmer digitalt.

Något som vi särskilt vill ta upp med denna lista är att lyfta fram de kommuner som lyckas bäst med att väcka lusten att läsa hos barn och ungdomarna.

Det är läsandet i de yngre åldrarna kombinerat med förmågan att sovra, kritiskt granska och söka i den oändligt stora informationsmassan vi lever i som lägger grunden för inte bara den enskildas livslånga lärande utan och för vår demokrati.

Var är din kommun i listan?

Hur kan du hjälpa till i arbetet med att få barnen att läsa mer?

Hur många böcker per barn/ungdom per år tycker du är ok?

Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 1 till 25 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
1
(Västerbottens län)
34,9
2
(Västerbottens län)
29,7
3
(Västerbottens län)
29,6
4
(Norrbottens län)
26,2
5
(Dalarnas län)
26,2
6
(Jämtlands län)
26,0
7
(Västerbottens län)
24,8
8
(Västerbottens län)
24,7
9
(Västerbottens län)
24,3
10
(Kalmar län)
23,5
11
(Västmanlands län)
22,6
12
(Västerbottens län)
22,5
13
(Västernorrlands län)
22,4
14
(Norrbottens län)
22,2
15
(Västmanlands län)
22,1
16
(Gävleborgs län)
21,8
17
(Norrbottens län)
20,8
18
(Skåne län)
20,7
19
(Västra Götalands län)
20,3
20
(Norrbottens län)
20,3
21
(Västra Götalands län)
20,1
22
(Skåne län)
20,0
23
(Västerbottens län)
19,8
24
(Kronobergs län)
19,4
25
(Västra Götalands län)
19,4
Figur 1. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 1 till 25 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 26 till 50 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
26
(Västra Götalands län)
19,3
27
(Östergötlands län)
19,1
28
(Norrbottens län)
19,0
29
(Västra Götalands län)
18,9
30
(Norrbottens län)
18,9
31
(Norrbottens län)
18,8
32
(Östergötlands län)
18,6
33
(Jämtlands län)
18,6
34
(Gävleborgs län)
18,6
35
(Västerbottens län)
18,5
36
(Kalmar län)
18,3
37
(Dalarnas län)
18,2
38
(Örebro län)
17,9
39
(Skåne län)
17,8
40
(Jämtlands län)
17,8
41
(Uppsala län)
17,6
42
(Skåne län)
17,6
43
(Dalarnas län)
17,4
44
(Norrbottens län)
17,4
45
(Västra Götalands län)
17,2
46
(Kalmar län)
17,2
47
(Värmlands län)
17,1
48
(Västerbottens län)
17,1
49
(Dalarnas län)
16,9
50
(Jämtlands län)
16,7
Figur 2. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 26 till 50 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 51 till 75 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
51
(Hallands län)
16,7
52
(Gävleborgs län)
16,7
53
(Värmlands län)
16,6
54
(Kronobergs län)
16,5
55
(Västra Götalands län)
16,4
56
(Västra Götalands län)
16,2
57
(Värmlands län)
16,1
58
(Västra Götalands län)
15,9
59
(Jämtlands län)
15,7
60
(Dalarnas län)
15,7
61
(Västerbottens län)
15,6
62
(Hallands län)
15,5
63
(Västra Götalands län)
15,5
64
(Västmanlands län)
15,5
65
(Västernorrlands län)
15,3
66
(Västra Götalands län)
15,1
67
(Jämtlands län)
15,0
68
(Blekinge län)
14,9
69
(Västra Götalands län)
14,8
70
(Hallands län)
14,8
71
(Kalmar län)
14,8
72
(Uppsala län)
14,8
73
(Dalarnas län)
14,7
74
(Jönköpings län)
14,5
75
(Värmlands län)
14,5
Figur 3. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 51 till 75 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 76 till 100 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
76
(Skåne län)
14,5
77
(Östergötlands län)
14,4
78
(Västerbottens län)
14,4
79
(Västra Götalands län)
14,3
80
(Dalarnas län)
14,2
81
(Gotlands län)
14,2
82
(Jönköpings län)
14,2
83
(Kronobergs län)
14,1
84
(Jämtlands län)
14,1
85
(Jönköpings län)
14,1
86
(Skåne län)
14,1
87
(Blekinge län)
14,1
88
(Örebro län)
14,0
89
(Norrbottens län)
14,0
90
(Gävleborgs län)
13,8
91
(Skåne län)
13,8
92
(Hallands län)
13,8
93
(Norrbottens län)
13,7
94
(Dalarnas län)
13,7
95
(Västra Götalands län)
13,6
96
(Jönköpings län)
13,6
97
(Västmanlands län)
13,5
98
(Jönköpings län)
13,4
99
(Västra Götalands län)
13,4
100
(Västra Götalands län)
13,2
Figur 4. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 76 till 100 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 101 till 125 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
101
(Västerbottens län)
13,2
102
(Stockholms län)
13,1
103
(Västra Götalands län)
13,0
104
(Västra Götalands län)
13,0
105
(Skåne län)
12,9
106
(Stockholms län)
12,8
107
(Västra Götalands län)
12,8
108
(Skåne län)
12,7
109
(Västra Götalands län)
12,7
110
(Västra Götalands län)
12,7
111
(Östergötlands län)
12,7
112
(Södermanlands län)
12,6
113
(Örebro län)
12,6
114
(Västra Götalands län)
12,5
115
(Blekinge län)
12,5
116
(Jönköpings län)
12,5
117
(Västra Götalands län)
12,5
118
(Västra Götalands län)
12,4
119
(Värmlands län)
12,4
120
(Västmanlands län)
12,3
121
(Södermanlands län)
12,3
122
(Kronobergs län)
12,3
123
(Värmlands län)
12,3
124
(Kronobergs län)
12,2
125
(Västerbottens län)
12,2
Figur 5. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 101 till 125 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 126 till 150 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
126
(Östergötlands län)
12,2
127
(Kronobergs län)
12,1
128
(Jönköpings län)
12,0
129
(Östergötlands län)
12,0
130
(Dalarnas län)
12,0
131
(Örebro län)
12,0
132
(Örebro län)
11,9
133
(Västra Götalands län)
11,8
134
(Jönköpings län)
11,8
135
(Värmlands län)
11,7
136
(Skåne län)
11,7
137
(Skåne län)
11,7
138
(Värmlands län)
11,7
139
(Skåne län)
11,6
140
(Västra Götalands län)
11,6
141
(Västra Götalands län)
11,5
142
(Jämtlands län)
11,5
143
(Västra Götalands län)
11,5
144
(Stockholms län)
11,5
145
(Skåne län)
11,5
146
(Kronobergs län)
11,5
147
(Uppsala län)
11,4
148
(Örebro län)
11,4
149
(Skåne län)
11,3
150
(Västmanlands län)
11,2
Figur 6. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 126 till 150 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 151 till 175 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
151
(Skåne län)
11,2
152
(Gävleborgs län)
11,1
153
(Södermanlands län)
11,1
154
(Skåne län)
11,1
155
(Västra Götalands län)
11,1
156
(Jönköpings län)
11,0
157
(Västra Götalands län)
11,0
158
(Västra Götalands län)
11,0
159
(Stockholms län)
10,9
160
(Blekinge län)
10,9
161
(Östergötlands län)
10,8
162
(Västmanlands län)
10,7
163
(Västra Götalands län)
10,6
164
(Östergötlands län)
10,6
165
(Västmanlands län)
10,6
166
(Norrbottens län)
10,5
167
(Västmanlands län)
10,5
168
(Västra Götalands län)
10,4
169
(Värmlands län)
10,4
170
(Norrbottens län)
10,3
171
(Stockholms län)
10,2
172
(Skåne län)
10,2
173
(Stockholms län)
10,2
174
(Värmlands län)
10,1
175
(Östergötlands län)
10,0
Figur 7. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 151 till 175 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 176 till 200 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
176
(Västra Götalands län)
10,0
177
(Blekinge län)
10,0
178
(Östergötlands län)
9,9
179
(Kalmar län)
9,9
180
(Västra Götalands län)
9,9
181
(Östergötlands län)
9,9
182
(Stockholms län)
9,9
183
(Uppsala län)
9,8
184
(Jönköpings län)
9,7
185
(Stockholms län)
9,7
186
(Stockholms län)
9,6
187
(Kronobergs län)
9,6
188
(Skåne län)
9,6
189
(Västernorrlands län)
9,6
190
(Dalarnas län)
9,5
191
(Västra Götalands län)
9,5
192
(Uppsala län)
9,5
193
(Stockholms län)
9,4
194
(Skåne län)
9,4
195
(Västra Götalands län)
9,4
196
(Stockholms län)
9,3
197
(Gävleborgs län)
9,3
198
(Södermanlands län)
9,2
199
(Värmlands län)
9,2
200
(Stockholms län)
9,1
Figur 8. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 176 till 200 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 201 till 225 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
201
(Södermanlands län)
9,1
202
(Dalarnas län)
9,1
203
(Uppsala län)
9,1
204
(Skåne län)
9,1
205
(Uppsala län)
9,0
206
(Gävleborgs län)
9,0
207
(Västra Götalands län)
9,0
208
(Västra Götalands län)
9,0
209
(Värmlands län)
9,0
210
(Dalarnas län)
8,9
211
(Dalarnas län)
8,9
212
(Västra Götalands län)
8,9
213
(Västernorrlands län)
8,8
214
(Västra Götalands län)
8,8
215
(Jönköpings län)
8,7
216
(Stockholms län)
8,7
217
(Gävleborgs län)
8,7
218
(Västra Götalands län)
8,7
219
(Hallands län)
8,6
220
(Västmanlands län)
8,6
221
(Örebro län)
8,6
222
(Värmlands län)
8,5
223
(Skåne län)
8,4
224
(Skåne län)
8,4
225
(Stockholms län)
8,3
Figur 9. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 201 till 225 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 226 till 250 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
226
(Västra Götalands län)
8,2
227
(Skåne län)
8,1
228
(Örebro län)
8,1
229
(Skåne län)
7,9
230
(Hallands län)
7,9
231
(Uppsala län)
7,8
232
(Värmlands län)
7,8
233
(Skåne län)
7,8
234
(Värmlands län)
7,8
235
(Skåne län)
7,7
236
(Norrbottens län)
7,7
237
(Jönköpings län)
7,7
238
(Stockholms län)
7,6
239
(Värmlands län)
7,6
240
(Dalarnas län)
7,6
241
(Skåne län)
7,5
242
(Örebro län)
7,5
243
(Södermanlands län)
7,5
244
(Örebro län)
7,4
245
(Jönköpings län)
7,2
246
(Stockholms län)
7,1
247
(Västernorrlands län)
7,1
248
(Kalmar län)
7,1
249
(Västernorrlands län)
7,1
250
(Stockholms län)
7,0
Figur 10. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 226 till 250 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 251 till 275 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
251
(Skåne län)
7,0
252
(Dalarnas län)
6,9
253
(Östergötlands län)
6,9
254
(Stockholms län)
6,7
255
(Stockholms län)
6,4
256
(Skåne län)
6,4
257
(Stockholms län)
6,3
258
(Örebro län)
6,3
259
(Skåne län)
6,1
260
(Västra Götalands län)
6,1
261
(Södermanlands län)
6,0
262
(Västernorrlands län)
6,0
263
(Stockholms län)
6,0
264
(Västra Götalands län)
5,8
265
(Västra Götalands län)
5,7
266
(Stockholms län)
5,6
267
(Östergötlands län)
5,6
268
(Örebro län)
5,5
269
(Stockholms län)
5,0
270
(Kalmar län)
4,9
271
(Stockholms län)
4,3
272
(Skåne län)
4,2
273
(Södermanlands län)
4,1
274
(Stockholms län)
4,0
275
(Västerbottens län)
2,6
Figur 11. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 251 till 275 (Källa: Kolada 2022)

Kommuner som lyckas bäst med att få barn och ungdomar att läsa 276 till 290 (2022)

PlaceringKommunBöcker/barn per år
276
(Stockholms län)
Saknas
277
(Södermanlands län)
Saknas
278
(Kalmar län)
Saknas
279
(Kalmar län)
Saknas
280
(Kalmar län)
Saknas
281
(Kalmar län)
Saknas
282
(Kalmar län)
Saknas
283
(Skåne län)
Saknas
284
(Skåne län)
Saknas
285
(Västra Götalands län)
Saknas
286
(Västra Götalands län)
Saknas
287
(Västra Götalands län)
Saknas
288
(Gävleborgs län)
Saknas
289
(Gävleborgs län)
Saknas
290
(Norrbottens län)
Saknas
Figur 12. Kommuner med flest antal utlånade böcker till barn & ungdomar placering 276 till 290 (Källa: Kolada 2022)

Du glömde väl inte att du kan klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll?

Från oss på,