KommunKoll: Jämför Vindeln Med Grannkommuner, Länet & Riket

Här nedan kan du jämföra kommunen Vindeln med dess grannkommuner, länet den tillhör och riket.

Grannkommuner Till Vindeln

Vindeln ligger i närheten av nedan kommuner.

Om du vill, kan du välja att byta kommun genom att klicka på namnet.

Alla kommuner jämförs med närliggande grannkommuner oavsett om de tillhör samma län eller inte.

Om du ångrar ditt val kan du börja om genom att gå tillbaka till startsidan för KommunKoll och välja en annan kommun.

Tips! Om du besöker oss genom datorn kan du zooma genom att klicka och dra i diagrammet. Du zoomar ut genom att högerklicka.

Jämför Utvecklingen Av Skatten i Vindeln

Det finns förstås goda skäl till varför vi som bor och arbetar i Sverige ska betala skatt.

Men samtidigt, varför betala mer än nödvändigt?

Grunddata från: SCB (Uppdaterad: 2023-02-01)

Jämför Utvecklingen Av Arbetslösheten i Vindeln

En kommun med låg arbetslöshet har bättre förutsättningar för en ordnad ekonomi än en kommun med hög arbetslöshet.

Här nedan kan du se hur arbetslösheten har sett ut i Vindeln över tid jämfört med grannkommuner, länet och riket i stort.

Grunddata från: SCB (Uppdaterad: 2023-09-07)

Jämför Utvecklingen Av Månadslönen i Vindeln

Begreppet månadslön känner vi alla igen!

Månadslönen ska förstås räcka till allt det du vill göra i livet!

Här nedan kan du se hur den genomsnittliga månadslönen inom kommunen i Vindeln har sett ut över tid och jämföra det med dess grannkommuner och riket i stort.

Grunddata från: SCB, Medlingsinstitutet (Uppdaterad: 2023-04-24)

Jämför gärna det här diagrammet med diagrammet nedan för disponibel inkomst. De kan skilja sig åt ganska rejält!

Jämför Utvecklingen Av Den Disponibla Inkomsten i Vindeln

Även om månadslönen är det vi ofta pratar om till vardags är det faktiskt den disponibla inkomsten som vi tycker är mer användbar speciellt när man jämför kommuner med varandra.

Disponibel inkomst är de pengar som du har att spendera när alla skatter och andra avgifter har betalats.

Så även om du kanske ser en högre månadslön i en annan kommun så kan du fortfarande ha lika mycket eller mer kvar efter alla skatter och avgifter att leva för än i den andra kommunen.

Här nedan kan du se hur den disponibla inkomsten per person (20+ år) i Vindeln har sett ut över tid och jämföra det med dess grannar, länet och riket i stort.

Vi har valt att inkludera vinster och förluster från kapital i nedan jämförelse.

Grunddata från: SCB (Uppdaterad: 2023-01-22)

Jämför Utvecklingen Av Bostadspriserna i Vindeln

Olika kommuner är olika attraktiva att bo i. Kommunerna där många vill bo i har inte sällan högre priser på bostäder än de kommuner som kanske inte lyckas lika väl med att attrahera invånare.

Bostadspriserna kan däremot skilja sig rätt mycket mellan olika kommuner, även om de ligger nära varandra.

Så varför inte ha koll på hur priserna på permanentbostäder sett ut i Vindeln och kommunerna runtomkring?

Grunddata från: SCB (Uppdaterad: 2023-05-25)

Jämför Utvecklingen Av Medelåldern i Vindeln

Här visar vi hur medelåldern i Vindeln har utvecklats över tid jämfört med grannkommunerna, länet och riket i stort.

Grunddata från: SCB (Uppdaterad: 2023-03-07)

Så Här Har Invånarna i Vindeln Röstat i Sina Kommunfullmäktigeval

Här visar vi hur stor andel av rösterna olika partier fått i alla val till kommunfullmäktige i Vindeln sedan 1973.

Grunddata från: SCB (Uppdaterad: 2022-11-16)

Nyföretagandet i Vindeln Jämfört Med Grannarna & Riket

Varje stort företag var en gång i tiden helt nytt!

Företag ger arbetstillfällen för kommunens invånare och ökade skatteinkomster. Så det gäller att varje kommun arbetar stenhårt med att locka till sig och stötta företagandet i kommunen!

Nedan kan du se hur många nya företag som startade under 2022 per 1000 invånare (16-64 år) i Vindeln, dess grannkommuner och riket i stort.

Grunddata från: Kolada (2022)

Anmälda Brott per 1000 Invånare i Vindeln (2022)

Så här många anmälningar för skadegörelse, stöld- och tillgreppsbrott och våldsbrott anmäldes år 2022 i Vindeln och dess grannkommuner.

Grunddata från: Kolada (2022)

Avslutningsvis

Visst gav diagrammen ovan en rätt bra bild över kommunen och hur den jämför sig med sina grannar?

Det finns flera kommuner att titta på om du vill!

Det gör du lättast genom att gå till KommunKolls startsida.

Saknar Du Något Perspektiv?

Vi utvecklar ständigt vårt innehåll.

Om du saknar ett eller flera perspektiv som du tycker skulle passa KommunKoll tar vi gärna emot dina förslag!

Detsamma gäller förstås om du hittar fel eller på annat sätt vill dela med dig av dina tankar kring vårt innehåll.

Från oss på,