Kategori: Befolkning

Här hittar du allt innehåll på vår hemsida (listor etc.) som har med oss som medborgare/invånare i vårt avlånga land att göra.

Tips!

I menyn längst upp på sidan kan du inte bara utforska fler ämnesområden men också söka efter något som intresserar dig.

Kommuner Med Flest Andel Anställda Kvinnor (Jämställdhet)
Rangordnad lista på sveriges kommuner sorterat på andel anställda kvinnor (jämställdhet).
Kommunerna med flest antal invånare
Lista över antal invånare för varje kommun i Sverige.
Länen med flest antal invånare
Sorterad lista på alla län i Sverige efter deras invånarantal.
Kategori: Befolkning
Utforska allt vårt innehåll som har något att göra med ämnesområdet befolkning!
Lista: Våra Län med Högst Biltäthet - Bilar per Invånare
Lista över alla Sveriges län och hur många bilar i trafik per invånare de har.
Lista: De Biltätaste Kommunerna i Sverige - Bilar per Invånare
Vi ger dig en lista på de mest biltätaste kommunerna i Sverige mätt i bilar per invånare.
Kommunerna Med De Rikaste Invånarna i Kronor per Månad (Skattekraft)
Lista över alla Sveriges kommuner sorterat efter hur rika invånarna är i kronor per månad (skattekraft).
Länen Med De Rikaste Invånarna i Kronor per Månad (Skattekraft)
Lista över länen i Sverige sorterat utifrån hur rika invånarna är i kronor per månad (Skattekraft).
De Rikaste Kommunerna i Sverige i Procent av Riksmedelvärdet
Lista över alla kommunerna i Sverige i procent av riksmedelvärdet. Från den rikaste kommunen till den fattigaste. Hur står sig din kommun i jämförelsen?
De Rikaste Länen i Sverige i Procent av Riksmedelvärdet
Lista över de rikaste länen i Sverige i procent av riksmedelvärdet (skattekraft).
Kommunerna Med Flest Anmälda Våldsbrott per 100 000 Invånare
Lista på alla Sveriges kommuner sorterat på de med flest antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
Län Med Flest Anmälda Våldsbrott per 100 000 Invånare
Lista på alla Sveriges län/regioner sorterat på de med flest antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
Kommuner Där Flest Invånare Fått A-kassa Någon Period Under Året
Lista med Sveriges kommuner sorterat på de där högst andel invånare (20-64 år) fått a-kassa under året.
Kommuner Som Tagit Emot Flest Asylsökande Per 1000 Invånare
Lista på alla sveriges kommuner sorterat på de som tagit emot flest antal asylsökande per invånare.
Kommunerna Med Flest Antal Flyktingar Med Uppehållstillstånd per 1000 Invånare
Listan på kommuner har tagit in flest flyktingar med uppehållstillstånd
Tiden Från Ansökan Till Beslut För Försörjningsstöd Per Kommun
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd i medelvärde
Attraktiva Kommuner Vi Flyttar Till (Inrikes Flyttningsnetto)
Lista över alla Sveriges kommuner sorterat på de som lockar flest att flytta in till kommunen. Inrikes flyttningsnetto per år.
De Folktätaste Kommunerna i Sverige (Invånare per km²)
Lista över alla kommuner i Sverige sorterat på befolkningstäthet mätt i antal invånare per kvadratkilometer. Från högst till lägst.

Från oss på,