Kategori: Politik

Här hittar du allt innehåll på vår hemsida (listor etc.) inom ämnet politik.

Tips!

I menyn längst upp på sidan kan du inte bara utforska fler ämnesområden men också söka efter något som intresserar dig.

Riksdagspolitikerna med störst frånvaro
Se vilka politiker som är mest frånvarande när det verkligen gäller: vid voteringen.
Gissa Partiet! - Vilket Parti Representerar Talaren?
I vårt mini-spel Gissa Partiet! utmanas du att försöka klura ut vilket parti som anföraren representerar.
Riksdagspartierna med högst andel frånvarande politiker
Din röst betyder något! Men hur väl arbetar ditt parti för dig och Sverige? Hur stor frånvaro har de i en av de viktigaste uppgifterna de har; voteringen?
Riksdagspartierna som undviker flest frågor
Här får du listan över vilka partier i vår riksdag som avstår mest från att ta ställning i olika frågor vid omröstningstillfällena/votering.
Riksdagsledamöterna som undviker att ta ställning
Vissa ledamöter är mer ivriga att få fram sin röst och ta ställning, än andra. Se lista på vilka som mest undviker att ta ställning.
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet med högst frånvaro
Vi vill ha engagerade politiker som för fram våra åsikter. Här får du listan över närvaron för Centerpartiets riksdagsledamöter.
Riksdagsledamöterna i Liberalerna med högst frånvaro
Närvaron av politiker är viktig för att kunna få fram de åsikter som de är satta där för. Att ha hög frånvaro ser inte bra ut.
Riksdagsledamöterna i Kristdemokraterna med högst frånvaro
Att inte vara närvarande vid omröstningar i riksdagen gör att ledamoten ger upp sin möjlighet att påverka i den frågan. Här får du hur det ser ut med närvaron bland Kristdemokraternas ledamöter.
Riksdagsledamöterna i Miljöpartiet med högst frånvaro
Ledamöternas frånvaron vid röstning i riksdagen påverkar deras möjligheter att kunna påverka. Här är hela listan över närvaron bland Miljöpartiets ledamöter.
Riksdagsledamöterna i Moderaterna med högst frånvaro
Är du nyfiken på hur närvarande moderaternas ledamöter är? Går de till omröstningarna för att lägga sin röst? Här ser du hur det ser ut!
Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna med högst frånvaro
Rösta betyder påverka. Här får du listan på hur närvarande socialdemokraternas riksdagsledamöter är när det är dags för röstning.
Riksdagsledamöterna i Sverigedemokraterna med högst frånvaro
Närvaron vid röstning är viktigt för att få fram sina och partiets åsikter. Här kan du se hur Sverigedemokraterna närvarar vid omröstnings tillfällena.
Riksdagsledamöterna i Vänsterpartiet med högst frånvaro
Är de folkvalda ledamöterna i Vänsterpartiet närvarande vid röstningstillfällena? Här kan du se hur det ser ut!
Riksdagsledamöterna i Centerpartiet som avstår mest från votering
Vilka ledamöter i Centerpartiet avstår mest från att ta ställning i riksdagens olika frågor? Här får du listan!
Riksdagsledamöterna i Liberalerna som avstår mest från votering
Är du intresserad av vilka av liberalernas riksdagsledamöter som avstår mest från att ta ställning i olika frågor? Här får du hela listan!
Riksdagsledamöterna i Kristdemokraterna som avstår mest från votering
Att avstå att rösta i riksdagen tar bort ledamotens chans att påverka i den frågan. Här ser du listan på hur Kristdemokraternas ledamöter väljer.
Riksdagsledamöterna i Miljöpartiet som avstår mest från votering
Vilka ledamöter i Miljöpartiet avstår mest från att ta ställning i olika frågor, genom att avstå sin röst? Här får du listan.
Riksdagsledamöterna i Moderaterna som avstår mest från votering
Att avstå sin röst under en votering är att inte ta ställning. Bland Moderaternas ledamöter finns det vissa om avstår. Vi ger dig hela listan.
Riksdagsledamöterna i Socialdemokraterna som avstår mest från votering
En riksdagsledamots vilja att påverka borde vara hög. Men varför väljer många att avstå sin röst i olika frågor. Här är Socialdemokraterna lista på vilka som avstår sin röst mest.
Riksdagsledamöterna i Sverigedemokraterna som avstår mest från votering
Att avstå en röstning är att avstå chansen att påverka i den frågan. Det är att inte ta ställning. Här ser du hur Sverigedemokraternas riksdagsledamöter väljer att avstå eller inte.
Riksdagsledamöterna i Vänsterpartiet som avstår mest från votering
En riksdagsledamot bör kunna ta ställning i de flesta frågor, men många avstår sin röst när de ska votera. Här får du listan på vilka som avstår sin röst mest bland Vänsterpartiets ledamöter.
Kategori: Politik
Utforska allt vårt innehåll som har något att göra med politik!
Riksdagsledamöterna som är mest aktiva i utövandet av sin kontrollmakt
Lista på antal frågor riksdagsledamöter har ställt i utövandet av sin kontrollmakt under det senaste året. Läs/titta på både frågorna och svaren!
Svara Politikern: Ge Din Åsikt På Aktuella Frågor
Här har du möjlighet att hjälpa en politiker med dina åsikter på riksdagsledamöternas obesvarade skriftliga frågor.

Från oss på,