Kategori: Ekonomi

Här hittar du allt innehåll på vår hemsida (listor etc.) inom ekonomi.

Tips!

I menyn längst upp på sidan kan du inte bara utforska fler ämnesområden men också söka efter något som intresserar dig.

Kategori: Ekonomi
Utforska allt vårt innehåll inom och kring ämnet ekonomi!
Topplista: Hyresnivåer i Sveriges kommuner - Var ligger din kommun?
Lista på hyresnivåer i alla Sveriges kommuner. Jämför din kommuns hyresnivå mot de andra, hur ligger den till?
Topplista: Hyresnivåer i Sveriges Län - Dags att flytta?
Hyresnivåerna mellan Sveriges Län skiljer sig markant. Ta reda på var i listan länet du bor i hamnar!
Kommunerna Med De Rikaste Invånarna i Kronor per Månad (Skattekraft)
Lista över alla Sveriges kommuner sorterat efter hur rika invånarna är i kronor per månad (skattekraft).
Länen Med De Rikaste Invånarna i Kronor per Månad (Skattekraft)
Lista över länen i Sverige sorterat utifrån hur rika invånarna är i kronor per månad (Skattekraft).
De Rikaste Kommunerna i Sverige i Procent av Riksmedelvärdet
Lista över alla kommunerna i Sverige i procent av riksmedelvärdet. Från den rikaste kommunen till den fattigaste. Hur står sig din kommun i jämförelsen?
De Rikaste Länen i Sverige i Procent av Riksmedelvärdet
Lista över de rikaste länen i Sverige i procent av riksmedelvärdet (skattekraft).
Kommuner Där Flest Invånare Fått A-kassa Någon Period Under Året
Lista med Sveriges kommuner sorterat på de där högst andel invånare (20-64 år) fått a-kassa under året.
Tiden Från Ansökan Till Beslut För Försörjningsstöd Per Kommun
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd i medelvärde
Kommuner Med Högst Andel Skuldsatta Hos Kronofogden (18+ år)
Lista på alla Sveriges kommuner sorterad på de med högst andel skuldsatta hos kronofogden (18 år och äldre)
Svenska Kommuner Med Störst Andel Invånare Med Låg Ekonomisk Standard
Lista över alla Sveriges kommuner sorterad efter hur stor andel av invånarna har en låg ekonomisk standard.
Kommunerna Med Högst Skattesats Just Nu
Aktuell lista på alla Sveriges kommuner sorterad på de med högst total skattesats (kommunal + regional skatt) exkl. eventuell kyrkoavgift.
Inflationen i Sverige: Enkla Diagram Över Konsumentprisindex (KPI)
Här kan du, med hjälp av enkla diagra, se hur inflationen i Sverige, mätt i konsumentprisindex (KPI), förändrats sedan år 1980.
Konkurser i Sverige: Diagram Över Antal Per Månad Sedan 2015
Diagram över inkomna, avslutade och pågående konkurser i Sverige per månad från och med Januari 2015.
CSN Betalningsförelägganden: Diagram Över Antal per Månad Sedan 2015
Diagram över antalet betalningsförelägganden som Centrala Studiestödsnämnden (CSN) lämnat till Kronofogden per månad sedan 2015.
Diagram Över Räntorna För Bostadslån & Konsumtion Sedan 2005
Diagram över hur räntorna för hushållens lån för bostad och konsumtion förändrats över tid sedan 2005.
Prisbasbeloppet 2023 + Diagram Över Utvecklingen Sedan 1960
Ta reda på vad prisbasbeloppet för 2023 är samt se hur basbeloppet utvecklats sedan 1960, både i kronor per år men också förändringstakt.
Diagram Över Arbetslösheten i Sverige (Män & Kvinnor)
Se hur arbetslösheten utvecklats sedan januari 2021 uppdelat på män och kvinnor. Varför så stora skillnader? Varför varierar den så mycket?
Sveriges Bruttonationalprodukt (BNP): Utveckling Från 1980
Diagram över hur Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) har utvecklats kvartalsvis sedan 1980 till idag.
Kommuner med Högst Skatteintäkter Totalt per År
Här visar vi en lista på alla Sveriges kommuner sorterat efter hur stora skatteintäkter de hade det senaste året totalt i miljoner kronor (Mkr).
Kommuner med Högst Skatteintäkter per Invånare och År
Här visar vi en lista på alla Sveriges kommuner sorterat efter hur stora skatteintäkter de hade det senaste året per invånare och år.
Kommunernas Bidrag: Statsbidrag och Utjämningssystemet (Totalt per År)
Här listar vi alla kommuner i Sverige utefter hur mycket bidrag totalt i miljoner kronor (Mkr) som kommunen fick det senaste året av statsbidrag och genom utjämningssystemet.
Kommunernas Bidrag: Statsbidrag och Utjämningssystemet (per inv.)
Här listar vi alla kommuner i Sverige utefter hur mycket bidrag i kronor (SEK) per invånare som kommunen fick det senaste året av statsbidrag och genom utjämningssystemet.
Kommunerna Där Du Tjänar Mest! (Genomsnittlig Månadslön)
En lista med genomsnittlig månadslön inom Sveriges kommuner sorterad från högst till lägst.

Från oss på,