SkolStat: Presentation av Huvudman - Malmö Kommun

Huvudman Malmö Kommun är av typen Kommunal som ansvarar för cirka 36210 elevers lärande på sina 65 grundskolor och 11 gymnasieskolor.

Här hittar du alla grund- och gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för sorterat efter hur nöjda eleverna är i varje skola.

Därefter presenterar vi också ett antal nyckeltal så att du kan jämföra Malmö Kommun mot hela riket.

Innehållsförteckning

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever

Här hittar du 65 grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för.

Klicka på namnet på den grundskola du vill veta mer om!

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 1 till 10

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
1
(Limhamn, 2023)
8,2
2
(Malmö, 2023)
8,1
3
(Malmö, 2023)
8,0
4
(Malmö, 2023)
8,0
5
(Malmö, 2023)
7,9
6
(Malmö, 2023)
7,7
7
(Oxie, 2023)
7,6
8
(Limhamn, 2023)
7,5
9
(Malmö, 2023)
7,5
10
(Malmö, 2023)
7,3
Figur 1. Grundskolor med nöjdast elever 1 till 10 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 11 till 20

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
11
(Malmö, 2023)
7,3
12
(Malmö, 2023)
7,3
13
(Tygelsjö, 2023)
7,3
14
(Malmö, 2023)
7,2
15
(Limhamn, 2023)
7,1
16
(Malmö, 2023)
7,1
17
(Oxie, 2023)
7,1
18
(Malmö, 2023)
7,0
19
(Malmö, 2023)
7,0
20
(Malmö, 2023)
7,0
Figur 2. Grundskolor med nöjdast elever 11 till 20 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 21 till 30

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
217,0
22
(Malmö, 2023)
6,9
23
(Limhamn, 2023)
6,9
24
(Malmö, 2023)
6,9
256,9
26
(Malmö, 2023)
6,8
27
(Malmö, 2023)
6,8
28
(Oxie, 2023)
6,8
29
(Malmö, 2023)
6,8
306,8
Figur 3. Grundskolor med nöjdast elever 21 till 30 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 31 till 40

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
31
(Malmö, 2023)
6,7
326,7
33
(Limhamn, 2023)
6,6
34
(Malmö, 2023)
6,6
35
(Malmö, 2023)
6,5
36
(Malmö, 2023)
6,4
37
(Malmö, 2023)
6,3
38
(Malmö, 2023)
6,3
39
(Malmö, 2023)
6,3
40
(Malmö, 2023)
6,2
Figur 4. Grundskolor med nöjdast elever 31 till 40 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 41 till 50

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
41
(Malmö, 2023)
6,2
42
(Malmö, 2023)
6,1
43
(Malmö, 2023)
6,1
44
(Malmö, 2023)
6,0
45
(Bunkeflostrand, 2023)
6,0
46
(Malmö, 2023)
5,9
47
(Malmö, 2023)
5,9
48
(Malmö, 2023)
5,9
49
(Malmö, 2023)
5,9
50
(Malmö, 2023)
5,9
Figur 5. Grundskolor med nöjdast elever 41 till 50 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 51 till 60

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
51
(Limhamn, 2023)
5,8
52
(Malmö, 2023)
5,8
53
(Malmö, 2023)
5,8
54
(Malmö, 2023)
5,8
55
(Malmö, 2023)
5,8
56
(Malmö, 2023)
5,7
57
(Malmö, 2023)
5,7
58
(Bunkeflostrand, 2023)
5,6
59
(Malmö, 2023)
5,6
60
(Malmö, 2023)
5,4
Figur 6. Grundskolor med nöjdast elever 51 till 60 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 61 till 65

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
61
(Malmö, 2023)
5,3
62
(Bunkeflostrand, 2023)
5,2
63
(Malmö, 2023)
5,2
64
(Malmö, 2023)
4,5
65
(Malmö, 2023)
4,5
Figur 7. Grundskolor med nöjdast elever 61 till 65 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever

Här hittar du 11 gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för.

Klicka på namnet på den gymnasieskola du vill veta mer om!

Gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 1 till 10

PlaceringGymnasieskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
18,1
2
(Malmö, 2023)
7,7
3
(Malmö, 2023)
7,1
4
(Malmö, 2023)
7,1
57,1
66,9
76,8
86,7
96,0
10
(Malmö, 2023)
6,0
Figur 8. Gymnasieskolor med nöjdast elever 1 till 10 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för med nöjdast elever 11 till 11

PlaceringGymnasieskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
11
(Malmö, 2023)
5,1
Figur 9. Gymnasieskolor med nöjdast elever 11 till 11 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Jämför Nyckeltal för Grundskolor

Här jämför vi nyckeltal mellan grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

Dessa värden är uträknade medelvärden per skola.

Jämför nyckeltal för grundskoleelever som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 10: Jämför nyckeltal för grundskoleelever som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför nyckeltal för personal i grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 11: Jämför nyckeltal för personal i grundskolor som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför nyckeltal för kunskapsresultat per grundskola som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 12: Jämför nyckeltal för Kunskapsresultat per grundskola som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför Nyckeltal för Gymnasieskolor

Här jämför vi nyckeltal mellan gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

Dessa värden är uträknade medelvärden per skola.

Nyckeltal för gymnasieskolor: Elever

Jämför nyckeltal för gymnasieelever som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 13: Jämför nyckeltal för gymnasieelever som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal för gymnasieskolor: Personal

Jämför nyckeltal för personal i gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 14: Jämför nyckeltal för personal i gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal för gymnasieskolor: Gymnasieprogram

Här kan du jämföra nyckeltal från alla gymnasieprogram som Malmö Kommun erbjuder mot medelvärdet av riket.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Jämför nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 15: Jämför nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Jämför nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 16: Jämför nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Ekonomiprogrammet (EK)

Jämför nyckeltal för Ekonomiprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 17: Jämför nyckeltal för Ekonomiprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

El- och energiprogrammet (EE)

Jämför nyckeltal för El- och energiprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 18: Jämför nyckeltal för El- och energiprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Estetiska programmet (ES)

Jämför nyckeltal för Estetiska programmet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 19: Jämför nyckeltal för Estetiska programmet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Jämför nyckeltal för Fordons- och transportprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 20: Jämför nyckeltal för Fordons- och transportprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Jämför nyckeltal för Försäljnings- och serviceprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 21: Jämför nyckeltal för Försäljnings- och serviceprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Jämför nyckeltal för Handels- och administrationsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 22: Jämför nyckeltal för Handels- och administrationsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Hantverksprogrammet (HV)

Jämför nyckeltal för Hantverksprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 23: Jämför nyckeltal för Hantverksprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Jämför nyckeltal för Hotell- och turismprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 24: Jämför nyckeltal för Hotell- och turismprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Humanistiska programmet (HU)

Jämför nyckeltal för Humanistiska programmet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 25: Jämför nyckeltal för Humanistiska programmet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Individuellt alternativ (IMA)

Jämför nyckeltal för Individuellt alternativ som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 26: Jämför nyckeltal för Individuellt alternativ som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Industritekniska programmet (IN)

Jämför nyckeltal för Industritekniska programmet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 27: Jämför nyckeltal för Industritekniska programmet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

International Baccalaureate (IB)

Jämför nyckeltal för International Baccalaureate som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 28: Jämför nyckeltal för International Baccalaureate som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Naturbruksprogrammet (NB)

Jämför nyckeltal för Naturbruksprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 29: Jämför nyckeltal för Naturbruksprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Jämför nyckeltal för Naturvetenskapsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 30: Jämför nyckeltal för Naturvetenskapsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Programinriktat val (IMV)

Jämför nyckeltal för Programinriktat val som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 31: Jämför nyckeltal för Programinriktat val som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Jämför nyckeltal för Restaurang- och livsmedelsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 32: Jämför nyckeltal för Restaurang- och livsmedelsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Jämför nyckeltal för Samhällsvetenskapsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 33: Jämför nyckeltal för Samhällsvetenskapsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Språkintroduktion (IMS)

Jämför nyckeltal för Språkintroduktion som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 34: Jämför nyckeltal för Språkintroduktion som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Teknikprogrammet (TE)

Jämför nyckeltal för Teknikprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 35: Jämför nyckeltal för Teknikprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Jämför nyckeltal för VVS- och fastighetsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 36: Jämför nyckeltal för VVS- och fastighetsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Jämför nyckeltal för Vård- och omsorgsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 37: Jämför nyckeltal för Vård- och omsorgsprogrammet som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Yrkesintroduktion (IMY)

Jämför nyckeltal för Yrkesintroduktion som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 38: Jämför nyckeltal för Yrkesintroduktion som Malmö Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Det finns så mycket mer att undersöka!

Ta gärna en närmare titt på någon av de grundskolor eller gymnasieskolor som Malmö Kommun ansvarar för.

Eller om du är intresserad av att titta närmare på någon annan kommun, skola eller huvudman kan du alltid leta upp den antingen via startsidan för SkolStat eller via sökrutan nedtill!

Från oss på,