SkolStat: Presentation av Huvudman - Luleå Kommun

Huvudman Luleå Kommun är av typen Kommunal som ansvarar för cirka 7780 elevers lärande på sina 29 grundskolor och nio gymnasieskolor.

Här hittar du alla grund- och gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för sorterat efter hur nöjda eleverna är i varje skola.

Därefter presenterar vi också ett antal nyckeltal så att du kan jämföra Luleå Kommun mot hela riket.

Innehållsförteckning

Grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för med nöjdast elever

Här hittar du 29 grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för.

Klicka på namnet på den grundskola du vill veta mer om!

Grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för med nöjdast elever 1 till 10

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
1
(Luleå, 2022)
8,3
2
(Luleå, 2022)
7,8
3
(Luleå, 2022)
7,5
4
(Luleå, 2022)
7,4
5
(Luleå, 2022)
7,2
6
(Luleå, 2022)
7,0
7
(Gammelstad, 2022)
7,0
8
(Södra Sunderbyn, 2022)
6,9
9
(Luleå, 2022)
6,7
10
(Luleå, 2022)
6,7
Figur 1. Grundskolor med nöjdast elever 1 till 10 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för med nöjdast elever 11 till 20

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
11
(Luleå, 2022)
6,7
12
(Luleå, 2022)
6,7
13
(Luleå, 2022)
6,7
14
(Luleå, 2022)
6,7
15
(Luleå, 2022)
6,7
16
(Luleå, 2022)
6,4
17
(Luleå, 2022)
6,2
18
(Luleå, 2022)
6,2
19
(Luleå, 2022)
6,1
20
(Luleå, 2022)
6,0
Figur 2. Grundskolor med nöjdast elever 11 till 20 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för med nöjdast elever 21 till 29

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
21
(Södra Sunderbyn, 2022)
5,7
22
(Luleå, 2022)
5,7
23
(Råneå, 2022)
5,6
24
(Gammelstad, 2022)
5,6
25
(Luleå, 2022)
5,3
26
(Luleå, 2022)
5,2
27
(Luleå, 2022)
5,1
28
(Råneå, 2022)
4,9
29
(Luleå, 2022)
3,5
Figur 3. Grundskolor med nöjdast elever 21 till 29 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för med nöjdast elever

Här hittar du nio gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för.

Klicka på namnet på den gymnasieskola du vill veta mer om!

Gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för med nöjdast elever 1 till 9

PlaceringGymnasieskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
18,0
27,4
37,0
46,9
56,8
66,6
76,5
86,5
95,3
Figur 4. Gymnasieskolor med nöjdast elever 1 till 9 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Jämför Nyckeltal för Grundskolor

Här jämför vi nyckeltal mellan grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

Dessa värden är uträknade medelvärden per skola.

Jämför nyckeltal för grundskoleelever som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 5: Jämför nyckeltal för grundskoleelever som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför nyckeltal för personal i grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 6: Jämför nyckeltal för personal i grundskolor som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför nyckeltal för kunskapsresultat per grundskola som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 7: Jämför nyckeltal för Kunskapsresultat per grundskola som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför Nyckeltal för Gymnasieskolor

Här jämför vi nyckeltal mellan gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

Dessa värden är uträknade medelvärden per skola.

Nyckeltal för gymnasieskolor: Elever

Jämför nyckeltal för gymnasieelever som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 8: Jämför nyckeltal för gymnasieelever som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal för gymnasieskolor: Personal

Jämför nyckeltal för personal i gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 9: Jämför nyckeltal för personal i gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal för gymnasieskolor: Gymnasieprogram

Här kan du jämföra nyckeltal från alla gymnasieprogram som Luleå Kommun erbjuder mot medelvärdet av riket.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Jämför nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 10: Jämför nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Jämför nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 11: Jämför nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Ekonomiprogrammet (EK)

Jämför nyckeltal för Ekonomiprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 12: Jämför nyckeltal för Ekonomiprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

El- och energiprogrammet (EE)

Jämför nyckeltal för El- och energiprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 13: Jämför nyckeltal för El- och energiprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Estetiska programmet (ES)

Jämför nyckeltal för Estetiska programmet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 14: Jämför nyckeltal för Estetiska programmet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Jämför nyckeltal för Försäljnings- och serviceprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 15: Jämför nyckeltal för Försäljnings- och serviceprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Jämför nyckeltal för Handels- och administrationsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 16: Jämför nyckeltal för Handels- och administrationsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Hantverksprogrammet (HV)

Jämför nyckeltal för Hantverksprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 17: Jämför nyckeltal för Hantverksprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Jämför nyckeltal för Hotell- och turismprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 18: Jämför nyckeltal för Hotell- och turismprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Humanistiska programmet (HU)

Jämför nyckeltal för Humanistiska programmet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 19: Jämför nyckeltal för Humanistiska programmet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Individuellt alternativ (IMA)

Jämför nyckeltal för Individuellt alternativ som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 20: Jämför nyckeltal för Individuellt alternativ som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Industritekniska programmet (IN)

Jämför nyckeltal för Industritekniska programmet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 21: Jämför nyckeltal för Industritekniska programmet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Jämför nyckeltal för Naturvetenskapsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 22: Jämför nyckeltal för Naturvetenskapsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Programinriktat val (IMV)

Jämför nyckeltal för Programinriktat val som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 23: Jämför nyckeltal för Programinriktat val som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Jämför nyckeltal för Restaurang- och livsmedelsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 24: Jämför nyckeltal för Restaurang- och livsmedelsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Jämför nyckeltal för Samhällsvetenskapsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 25: Jämför nyckeltal för Samhällsvetenskapsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Språkintroduktion (IMS)

Jämför nyckeltal för Språkintroduktion som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 26: Jämför nyckeltal för Språkintroduktion som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Teknikprogrammet (TE)

Jämför nyckeltal för Teknikprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 27: Jämför nyckeltal för Teknikprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Jämför nyckeltal för VVS- och fastighetsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 28: Jämför nyckeltal för VVS- och fastighetsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Jämför nyckeltal för Vård- och omsorgsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 29: Jämför nyckeltal för Vård- och omsorgsprogrammet som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Yrkesintroduktion (IMY)

Jämför nyckeltal för Yrkesintroduktion som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 30: Jämför nyckeltal för Yrkesintroduktion som Luleå Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Det finns så mycket mer att undersöka!

Ta gärna en närmare titt på någon av de grundskolor eller gymnasieskolor som Luleå Kommun ansvarar för.

Eller om du är intresserad av att titta närmare på någon annan kommun, skola eller huvudman kan du alltid leta upp den antingen via startsidan för SkolStat eller via sökrutan nedtill!

Från oss på,