SkolStat: Hur nöjda är eleverna i Gotlands län?

Gotlands län är unikt i Sverige då den enbart innehåller en kommun; Gotland.

För de andra länen i Sverige så har vi på denna sida en lista på alla kommuner sorterade efter hur nöjda eleverna är i kommunens alla skolor.

En sortering som förstås inte ger speciellt mycket när det endast finns en kommun på listan.

Däremot är det fortfarande värdefullt att få reda på hur nöjda eleverna är på Gotland! Det ger en uppfattning om hur väl kommunen sköter sin främsta uppgift: att finnas där för sina kommuninvånare.

Gå gärna vidare för en lista på alla skolor på Gotland. Självklart sorterad på elevernas nöjdhet!

Hur nöjda är eleverna med sina skolor på Gotland? 1 till 1

PlaceringKommun (Antal skolor)Nöjdhet
1-10
1
(25 skolor)
6,6
Figur 1. Hur nöjda är eleverna med sina skolor på Gotland? 1 till 1 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Du kanske vill välja ett annat län istället?

Du kan också använda sökrutan nedtill för att söka efter en skola, huvudman eller kommun.

Från oss på,