Lista: Våra Län med Högst Biltäthet - Bilar per Invånare

Visst kan det vara intressant att veta hur många bilar i trafik per invånare det finns i vart och ett av Sveriges län?

Det tycker vi med!

Län med högst Biltäthet: Bilar per invånare 1 till 11 (2023)

PlaceringLänBilar per Invånare
1
Gotlands län
0,60
2
Dalarnas län
0,58
3
Norrbottens län
0,57
4
Jämtlands län
0,57
5
Värmlands län
0,55
6
Kalmar län
0,54
7
Västernorrlands län
0,54
8
Blekinge län
0,54
9
Hallands län
0,53
10
Gävleborgs län
0,53
11
Jönköpings län
0,52
Figur 1. Län med högst Biltäthet: Bilar per invånare 1 till 11 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Län med högst Biltäthet: Bilar per invånare 12 till 21 (2023)

PlaceringLänBilar per Invånare
12
Kronobergs län
0,51
13
Västerbottens län
0,51
14
Örebro län
0,50
15
Västmanlands län
0,49
16
Södermanlands län
0,49
17
Skåne län
0,47
18
Östergötlands län
0,47
19
Västra Götalands län
0,46
20
Uppsala län
0,44
21
Stockholms län
0,40
Figur 2. Län med högst Biltäthet: Bilar per invånare 12 till 21 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Från oss på,