Lista: De Biltätaste Kommunerna i Sverige - Bilar per Invånare

Visst kan det vara intressant att veta hur många bilar i trafik per invånare det finns i vart och ett av Sveriges kommuner?

Det tycker vi med!

Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 1 till 25 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
1
(Dalarnas län)
1,35
2
(Värmlands län)
1,33
3
(Dalarnas län)
1,32
4
(Dalarnas län)
1,32
5
(Värmlands län)
1,28
6
(Dalarnas län)
1,28
7
(Jämtlands län)
1,27
8
(Dalarnas län)
1,26
9
(Dalarnas län)
1,25
10
(Värmlands län)
1,25
11
(Jämtlands län)
1,24
12
(Västra Götalands län)
1,24
13
(Värmlands län)
1,24
14
(Västra Götalands län)
1,24
15
(Dalarnas län)
1,23
16
(Norrbottens län)
1,23
17
(Kalmar län)
1,23
18
(Jämtlands län)
1,23
19
(Örebro län)
1,22
20
(Dalarnas län)
1,22
21
(Kalmar län)
1,22
22
(Västerbottens län)
1,21
23
(Dalarnas län)
1,21
24
(Gotlands län)
1,21
25
(Värmlands län)
1,21
Figur 1. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 1 till 25 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 26 till 50 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
26
(Dalarnas län)
1,21
27
(Jämtlands län)
1,21
28
(Västra Götalands län)
1,21
29
(Hallands län)
1,21
30
(Skåne län)
1,21
31
(Västra Götalands län)
1,21
32
(Västra Götalands län)
1,20
33
(Norrbottens län)
1,20
34
(Norrbottens län)
1,20
35
(Norrbottens län)
1,20
36
(Västra Götalands län)
1,20
37
(Västra Götalands län)
1,20
38
(Gävleborgs län)
1,20
39
(Dalarnas län)
1,19
40
(Skåne län)
1,19
41
(Värmlands län)
1,19
42
(Värmlands län)
1,19
43
(Västerbottens län)
1,19
44
(Västra Götalands län)
1,18
45
(Västerbottens län)
1,18
46
(Kalmar län)
1,18
47
(Västra Götalands län)
1,18
48
(Norrbottens län)
1,18
49
(Norrbottens län)
1,18
50
(Västernorrlands län)
1,18
Figur 2. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 26 till 50 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 51 till 75 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
51
(Skåne län)
1,18
52
(Norrbottens län)
1,18
53
(Västerbottens län)
1,17
54
(Norrbottens län)
1,17
55
(Norrbottens län)
1,17
56
(Västra Götalands län)
1,17
57
(Skåne län)
1,17
58
(Värmlands län)
1,17
59
(Västra Götalands län)
1,17
60
(Jämtlands län)
1,17
61
(Västra Götalands län)
1,17
62
(Västernorrlands län)
1,16
63
(Västra Götalands län)
1,16
64
(Örebro län)
1,16
65
(Västerbottens län)
1,16
66
(Kalmar län)
1,16
67
(Västerbottens län)
1,16
68
(Norrbottens län)
1,16
69
(Kronobergs län)
1,15
70
(Västra Götalands län)
1,15
71
(Gävleborgs län)
1,15
72
(Västra Götalands län)
1,15
73
(Gävleborgs län)
1,15
74
(Skåne län)
1,15
75
(Västra Götalands län)
1,15
Figur 3. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 51 till 75 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 76 till 100 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
76
(Värmlands län)
1,14
77
(Dalarnas län)
1,14
78
(Jönköpings län)
1,14
79
(Norrbottens län)
1,14
80
(Gävleborgs län)
1,14
81
(Västerbottens län)
1,14
82
(Västerbottens län)
1,14
83
(Östergötlands län)
1,14
84
(Norrbottens län)
1,14
85
(Blekinge län)
1,14
86
(Skåne län)
1,14
87
(Västerbottens län)
1,14
88
(Värmlands län)
1,14
89
(Gävleborgs län)
1,13
90
(Västra Götalands län)
1,13
91
(Östergötlands län)
1,13
92
(Västra Götalands län)
1,13
93
(Kalmar län)
1,13
94
(Jämtlands län)
1,13
95
(Östergötlands län)
1,13
96
(Västra Götalands län)
1,13
97
(Värmlands län)
1,13
98
(Västra Götalands län)
1,13
99
(Stockholms län)
1,13
100
(Östergötlands län)
1,13
Figur 4. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 76 till 100 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 101 till 125 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
101
(Västra Götalands län)
1,13
102
(Skåne län)
1,12
103
(Kronobergs län)
1,12
104
(Västernorrlands län)
1,12
105
(Västerbottens län)
1,12
106
(Västra Götalands län)
1,12
107
(Västerbottens län)
1,12
108
(Västmanlands län)
1,12
109
(Västernorrlands län)
1,12
110
(Västra Götalands län)
1,12
111
(Blekinge län)
1,12
112
(Värmlands län)
1,12
113
(Jönköpings län)
1,12
114
(Jämtlands län)
1,12
115
(Örebro län)
1,12
116
(Gävleborgs län)
1,11
117
(Örebro län)
1,11
118
(Västernorrlands län)
1,11
119
(Skåne län)
1,11
120
(Örebro län)
1,11
121
(Skåne län)
1,11
122
(Kronobergs län)
1,11
123
(Gävleborgs län)
1,11
124
(Kalmar län)
1,11
125
(Västra Götalands län)
1,11
Figur 5. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 101 till 125 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 126 till 150 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
126
(Hallands län)
1,11
127
(Kalmar län)
1,11
128
(Skåne län)
1,11
129
(Skåne län)
1,10
130
(Västra Götalands län)
1,10
131
(Skåne län)
1,10
132
(Västra Götalands län)
1,10
133
(Jönköpings län)
1,10
134
(Västra Götalands län)
1,10
135
(Stockholms län)
1,10
136
(Jönköpings län)
1,10
137
(Västmanlands län)
1,10
138
(Örebro län)
1,10
139
(Skåne län)
1,10
140
(Östergötlands län)
1,10
141
(Västerbottens län)
1,10
142
(Jönköpings län)
1,10
143
(Gävleborgs län)
1,09
144
(Hallands län)
1,09
145
(Skåne län)
1,09
146
(Örebro län)
1,09
147
(Västerbottens län)
1,09
148
(Östergötlands län)
1,09
149
(Uppsala län)
1,09
150
(Östergötlands län)
1,09
Figur 6. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 126 till 150 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 151 till 175 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
151
(Uppsala län)
1,09
152
(Västra Götalands län)
1,09
153
(Jönköpings län)
1,09
154
(Västra Götalands län)
1,09
155
(Uppsala län)
1,09
156
(Västra Götalands län)
1,09
157
(Västra Götalands län)
1,09
158
(Södermanlands län)
1,08
159
(Östergötlands län)
1,08
160
(Västerbottens län)
1,08
161
(Skåne län)
1,08
162
(Örebro län)
1,08
163
(Jönköpings län)
1,08
164
(Jönköpings län)
1,08
165
(Örebro län)
1,08
166
(Västmanlands län)
1,07
167
(Skåne län)
1,07
168
(Jönköpings län)
1,07
169
(Västra Götalands län)
1,07
170
(Skåne län)
1,07
171
(Örebro län)
1,07
172
(Blekinge län)
1,07
173
(Dalarnas län)
1,07
174
(Västra Götalands län)
1,07
175
(Kronobergs län)
1,07
Figur 7. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 151 till 175 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 176 till 200 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
176
(Västmanlands län)
1,07
177
(Dalarnas län)
1,07
178
(Värmlands län)
1,07
179
(Norrbottens län)
1,07
180
(Västra Götalands län)
1,07
181
(Östergötlands län)
1,07
182
(Västra Götalands län)
1,07
183
(Kalmar län)
1,06
184
(Skåne län)
1,06
185
(Gävleborgs län)
1,06
186
(Kalmar län)
1,06
187
(Skåne län)
1,06
188
(Västmanlands län)
1,06
189
(Västra Götalands län)
1,06
190
(Jämtlands län)
1,06
191
(Dalarnas län)
1,06
192
(Västra Götalands län)
1,06
193
(Kronobergs län)
1,06
194
(Västmanlands län)
1,06
195
(Blekinge län)
1,06
196
(Kalmar län)
1,06
197
(Hallands län)
1,06
198
(Södermanlands län)
1,06
199
(Värmlands län)
1,05
200
(Värmlands län)
1,05
Figur 8. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 176 till 200 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 201 till 225 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
201
(Stockholms län)
1,05
202
(Västra Götalands län)
1,05
203
(Hallands län)
1,05
204
(Västmanlands län)
1,05
205
(Västra Götalands län)
1,05
206
(Södermanlands län)
1,05
207
(Skåne län)
1,04
208
(Östergötlands län)
1,04
209
(Östergötlands län)
1,04
210
(Västmanlands län)
1,04
211
(Jönköpings län)
1,03
212
(Jönköpings län)
1,03
213
(Skåne län)
1,02
214
(Stockholms län)
1,02
215
(Kalmar län)
1,02
216
(Skåne län)
1,02
217
(Södermanlands län)
1,02
218
(Uppsala län)
1,02
219
(Västernorrlands län)
1,02
220
(Uppsala län)
1,02
221
(Västmanlands län)
1,02
222
(Västernorrlands län)
1,02
223
(Skåne län)
1,01
224
(Blekinge län)
1,01
225
(Uppsala län)
1,01
Figur 9. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 201 till 225 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 226 till 250 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
226
(Skåne län)
1,01
227
(Örebro län)
1,01
228
(Norrbottens län)
1,01
229
(Kalmar län)
1,00
230
(Skåne län)
1,00
231
(Södermanlands län)
1,00
232
(Kronobergs län)
1,00
233
(Skåne län)
1,00
234
(Skåne län)
0,99
235
(Västra Götalands län)
0,99
236
(Hallands län)
0,99
237
(Stockholms län)
0,99
238
(Södermanlands län)
0,98
239
(Stockholms län)
0,98
240
(Skåne län)
0,98
241
(Värmlands län)
0,97
242
(Jönköpings län)
0,97
243
(Västra Götalands län)
0,97
244
(Stockholms län)
0,96
245
(Jönköpings län)
0,96
246
(Södermanlands län)
0,96
247
(Södermanlands län)
0,96
248
(Västra Götalands län)
0,95
249
(Västra Götalands län)
0,95
250
(Västra Götalands län)
0,95
Figur 10. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 226 till 250 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 251 till 275 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
251
(Västra Götalands län)
0,94
252
(Stockholms län)
0,94
253
(Kronobergs län)
0,94
254
(Uppsala län)
0,94
255
(Stockholms län)
0,93
256
(Kronobergs län)
0,93
257
(Västra Götalands län)
0,92
258
(Gävleborgs län)
0,92
259
(Västra Götalands län)
0,92
260
(Västmanlands län)
0,92
261
(Södermanlands län)
0,91
262
(Östergötlands län)
0,90
263
(Skåne län)
0,90
264
(Skåne län)
0,89
265
(Örebro län)
0,88
266
(Stockholms län)
0,88
267
(Stockholms län)
0,88
268
(Västerbottens län)
0,88
269
(Skåne län)
0,86
270
(Stockholms län)
0,86
271
(Stockholms län)
0,85
272
(Stockholms län)
0,84
273
(Skåne län)
0,83
274
(Västra Götalands län)
0,83
275
(Östergötlands län)
0,81
Figur 11. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 251 till 275 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 276 till 290 (2023)

PlaceringKommunBilar per invånare
276
(Stockholms län)
0,80
277
(Stockholms län)
0,80
278
(Stockholms län)
0,79
279
(Stockholms län)
0,79
280
(Stockholms län)
0,77
281
(Uppsala län)
0,77
282
(Stockholms län)
0,74
283
(Stockholms län)
0,73
284
(Stockholms län)
0,73
285
(Skåne län)
0,72
286
(Stockholms län)
0,72
287
(Stockholms län)
0,67
288
(Västra Götalands län)
0,67
289
(Stockholms län)
0,64
290
(Stockholms län)
0,58
Figur 12. Kommunerna med högst Biltäthet: Bilar per invånare 276 till 290 (Grunddata: Trafikanalys 2023)

Du glömde väl inte att du kan klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll?

Från oss på,