SkolStat: Presentation av Huvudman - Sandvikens Kommun

Huvudman Sandvikens Kommun är av typen Kommunal som ansvarar för cirka 4260 elevers lärande på sina 11 grundskolor och två gymnasieskolor.

Här hittar du alla grund- och gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för sorterat efter hur nöjda eleverna är i varje skola.

Därefter presenterar vi också ett antal nyckeltal så att du kan jämföra Sandvikens Kommun mot hela riket.

Innehållsförteckning

Grundskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med nöjdast elever

Här hittar du 11 grundskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för.

Klicka på namnet på den grundskola du vill veta mer om!

Grundskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med nöjdast elever 1 till 10

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
1
(Sandviken, 2023)
8,1
2
(Sandviken, 2023)
8,0
3
(Sandviken, 2023)
7,4
4
(Sandviken, 2023)
6,7
5
(Storvik, 2023)
6,3
6
(Storvik, 2023)
6,3
7
(Sandviken, 2023)
6,2
8
(Sandviken, 2023)
6,1
9
(Årsunda, 2023)
6,0
10
(Järbo, 2023)
5,5
Figur 1. Grundskolor med nöjdast elever 1 till 10 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Grundskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med nöjdast elever 11 till 11

PlaceringGrundskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
11
(Kungsgården, 2023)
4,6
Figur 2. Grundskolor med nöjdast elever 11 till 11 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med nöjdast elever

Här hittar du två gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för.

Klicka på namnet på den gymnasieskola du vill veta mer om!

Gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med nöjdast elever 1 till 2

PlaceringGymnasieskola (Org.typ, år)Nöjdhet
0-10
1
(Sandviken, 2023)
7,4
2
(Sandviken, 2023)
6,9
Figur 3. Gymnasieskolor med nöjdast elever 1 till 2 (Skolenkäten, Skolinspektionen)

Jämför Nyckeltal för Grundskolor

Här jämför vi nyckeltal mellan grundskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

Dessa värden är uträknade medelvärden per skola.

Jämför nyckeltal för grundskoleelever som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 4: Jämför nyckeltal för grundskoleelever som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför nyckeltal för personal i grundskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 5: Jämför nyckeltal för personal i grundskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför nyckeltal för kunskapsresultat per grundskola som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 6: Jämför nyckeltal för Kunskapsresultat per grundskola som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Jämför Nyckeltal för Gymnasieskolor

Här jämför vi nyckeltal mellan gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för och Sverige.

Vi delar upp dessa nyckeltal i grupperna

Dessa värden är uträknade medelvärden per skola.

Nyckeltal för gymnasieskolor: Elever

Jämför nyckeltal för gymnasieelever som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 7: Jämför nyckeltal för gymnasieelever som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal för gymnasieskolor: Personal

Jämför nyckeltal för personal i gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 8: Jämför nyckeltal för personal i gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Nyckeltal för gymnasieskolor: Gymnasieprogram

Här kan du jämföra nyckeltal från alla gymnasieprogram som Sandvikens Kommun erbjuder mot medelvärdet av riket.

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Jämför nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 9: Jämför nyckeltal för Barn- och fritidsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Jämför nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 10: Jämför nyckeltal för Bygg- och anläggningsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Ekonomiprogrammet (EK)

Jämför nyckeltal för Ekonomiprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 11: Jämför nyckeltal för Ekonomiprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

El- och energiprogrammet (EE)

Jämför nyckeltal för El- och energiprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 12: Jämför nyckeltal för El- och energiprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Estetiska programmet (ES)

Jämför nyckeltal för Estetiska programmet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 13: Jämför nyckeltal för Estetiska programmet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Jämför nyckeltal för Fordons- och transportprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 14: Jämför nyckeltal för Fordons- och transportprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)

Jämför nyckeltal för Försäljnings- och serviceprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 15: Jämför nyckeltal för Försäljnings- och serviceprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Jämför nyckeltal för Handels- och administrationsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 16: Jämför nyckeltal för Handels- och administrationsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Individuellt alternativ (IMA)

Jämför nyckeltal för Individuellt alternativ som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 17: Jämför nyckeltal för Individuellt alternativ som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Industritekniska programmet (IN)

Jämför nyckeltal för Industritekniska programmet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 18: Jämför nyckeltal för Industritekniska programmet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Jämför nyckeltal för Naturvetenskapsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 19: Jämför nyckeltal för Naturvetenskapsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Programinriktat val (IMV)

Jämför nyckeltal för Programinriktat val som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 20: Jämför nyckeltal för Programinriktat val som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Jämför nyckeltal för Samhällsvetenskapsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 21: Jämför nyckeltal för Samhällsvetenskapsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Språkintroduktion (IMS)

Jämför nyckeltal för Språkintroduktion som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 22: Jämför nyckeltal för Språkintroduktion som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Teknikprogrammet (TE)

Jämför nyckeltal för Teknikprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 23: Jämför nyckeltal för Teknikprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Jämför nyckeltal för Vård- och omsorgsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 24: Jämför nyckeltal för Vård- och omsorgsprogrammet som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Yrkesintroduktion (IMY)

Jämför nyckeltal för Yrkesintroduktion som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige

fig 25: Jämför nyckeltal för Yrkesintroduktion som Sandvikens Kommun ansvarar för med alla i Sverige. (Källor: Skolverket, swestat.se)

Det finns så mycket mer att undersöka!

Ta gärna en närmare titt på någon av de grundskolor eller gymnasieskolor som Sandvikens Kommun ansvarar för.

Eller om du är intresserad av att titta närmare på någon annan kommun, skola eller huvudman kan du alltid leta upp den antingen via startsidan för SkolStat eller via sökrutan nedtill!

Från oss på,