Så Här Nöjda Är De Äldre Med Sin Hemtjänst Per Kommun

Personer från 65 års ålder och uppåt som har insatsen hemtjänst har fått svara på frågan om hur nöjda dem är med helheten av insatsen.

Så här nöjda per kommun är de äldre med helheten av sin hemtjänst.

Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 1 till 25 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
1
(Västra Götalands län)
100 %
2
(Västmanlands län)
100 %
3
(Västerbottens län)
100 %
4
(Västerbottens län)
100 %
5
(Östergötlands län)
99 %
6
(Västra Götalands län)
99 %
7
(Dalarnas län)
99 %
8
(Jämtlands län)
99 %
9
(Blekinge län)
98 %
10
(Norrbottens län)
98 %
11
(Norrbottens län)
98 %
12
(Skåne län)
97 %
13
(Västra Götalands län)
97 %
14
(Västra Götalands län)
97 %
15
(Västra Götalands län)
97 %
16
(Örebro län)
97 %
17
(Dalarnas län)
97 %
18
(Dalarnas län)
97 %
19
(Dalarnas län)
97 %
20
(Gävleborgs län)
97 %
21
(Gävleborgs län)
97 %
22
(Västernorrlands län)
97 %
23
(Jämtlands län)
97 %
24
(Västerbottens län)
97 %
25
(Västerbottens län)
97 %
Figur 1. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 1 till 25 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 26 till 50 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
26
(Västerbottens län)
97 %
27
(Norrbottens län)
97 %
28
(Norrbottens län)
97 %
29
(Östergötlands län)
96 %
30
(Östergötlands län)
96 %
31
(Östergötlands län)
96 %
32
(Jönköpings län)
96 %
33
(Kronobergs län)
96 %
34
(Kalmar län)
96 %
35
(Kalmar län)
96 %
36
(Västra Götalands län)
96 %
37
(Örebro län)
96 %
38
(Dalarnas län)
96 %
39
(Gävleborgs län)
96 %
40
(Västerbottens län)
96 %
41
(Västerbottens län)
96 %
42
(Östergötlands län)
95 %
43
(Jönköpings län)
95 %
44
(Jönköpings län)
95 %
45
(Jönköpings län)
95 %
46
(Kalmar län)
95 %
47
(Kalmar län)
95 %
48
(Kalmar län)
95 %
49
(Hallands län)
95 %
50
(Västra Götalands län)
95 %
Figur 2. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 26 till 50 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 51 till 75 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
51
(Västra Götalands län)
95 %
52
(Västra Götalands län)
95 %
53
(Västra Götalands län)
95 %
54
(Värmlands län)
95 %
55
(Dalarnas län)
95 %
56
(Gävleborgs län)
95 %
57
(Gävleborgs län)
95 %
58
(Västerbottens län)
95 %
59
(Norrbottens län)
95 %
60
(Stockholms län)
94 %
61
(Östergötlands län)
94 %
62
(Östergötlands län)
94 %
63
(Jönköpings län)
94 %
64
(Jönköpings län)
94 %
65
(Jönköpings län)
94 %
66
(Kronobergs län)
94 %
67
(Kronobergs län)
94 %
68
(Kalmar län)
94 %
69
(Skåne län)
94 %
70
(Skåne län)
94 %
71
(Skåne län)
94 %
72
(Hallands län)
94 %
73
(Västra Götalands län)
94 %
74
(Västra Götalands län)
94 %
75
(Västra Götalands län)
94 %
Figur 3. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 51 till 75 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 76 till 100 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
76
(Västra Götalands län)
94 %
77
(Västra Götalands län)
94 %
78
(Västra Götalands län)
94 %
79
(Värmlands län)
94 %
80
(Värmlands län)
94 %
81
(Värmlands län)
94 %
82
(Värmlands län)
94 %
83
(Värmlands län)
94 %
84
(Västmanlands län)
94 %
85
(Dalarnas län)
94 %
86
(Dalarnas län)
94 %
87
(Dalarnas län)
94 %
88
(Gävleborgs län)
94 %
89
(Jämtlands län)
94 %
90
(Stockholms län)
93 %
91
(Uppsala län)
93 %
92
(Uppsala län)
93 %
93
(Södermanlands län)
93 %
94
(Jönköpings län)
93 %
95
(Kronobergs län)
93 %
96
(Skåne län)
93 %
97
(Skåne län)
93 %
98
(Skåne län)
93 %
99
(Skåne län)
93 %
100
(Västra Götalands län)
93 %
Figur 4. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 76 till 100 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 101 till 125 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
101
(Västra Götalands län)
93 %
102
(Västra Götalands län)
93 %
103
(Västra Götalands län)
93 %
104
(Västra Götalands län)
93 %
105
(Västra Götalands län)
93 %
106
(Värmlands län)
93 %
107
(Västmanlands län)
93 %
108
(Gävleborgs län)
93 %
109
(Västernorrlands län)
93 %
110
(Västernorrlands län)
93 %
111
(Jämtlands län)
93 %
112
(Västerbottens län)
93 %
113
(Stockholms län)
92 %
114
(Stockholms län)
92 %
115
(Uppsala län)
92 %
116
(Södermanlands län)
92 %
117
(Östergötlands län)
92 %
118
(Kronobergs län)
92 %
119
(Kronobergs län)
92 %
120
(Kalmar län)
92 %
121
(Kalmar län)
92 %
122
(Gotlands län)
92 %
123
(Blekinge län)
92 %
124
(Skåne län)
92 %
125
(Skåne län)
92 %
Figur 5. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 101 till 125 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 126 till 150 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
126
(Hallands län)
92 %
127
(Värmlands län)
92 %
128
(Örebro län)
92 %
129
(Örebro län)
92 %
130
(Dalarnas län)
92 %
131
(Gävleborgs län)
92 %
132
(Jämtlands län)
92 %
133
(Västerbottens län)
92 %
134
(Norrbottens län)
92 %
135
(Norrbottens län)
92 %
136
(Stockholms län)
91 %
137
(Stockholms län)
91 %
138
(Södermanlands län)
91 %
139
(Östergötlands län)
91 %
140
(Kronobergs län)
91 %
141
(Kalmar län)
91 %
142
(Skåne län)
91 %
143
(Skåne län)
91 %
144
(Hallands län)
91 %
145
(Västra Götalands län)
91 %
146
(Västra Götalands län)
91 %
147
(Västra Götalands län)
91 %
148
(Västra Götalands län)
91 %
149
(Värmlands län)
91 %
150
(Värmlands län)
91 %
Figur 6. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 126 till 150 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 151 till 175 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
151
(Örebro län)
91 %
152
(Västernorrlands län)
91 %
153
(Jämtlands län)
91 %
154
(Västerbottens län)
91 %
155
(Norrbottens län)
91 %
156
(Stockholms län)
90 %
157
(Uppsala län)
90 %
158
(Södermanlands län)
90 %
159
(Jönköpings län)
90 %
160
(Blekinge län)
90 %
161
(Skåne län)
90 %
162
(Skåne län)
90 %
163
(Skåne län)
90 %
164
(Västra Götalands län)
90 %
165
(Västra Götalands län)
90 %
166
(Västra Götalands län)
90 %
167
(Västra Götalands län)
90 %
168
(Västra Götalands län)
90 %
169
(Värmlands län)
90 %
170
(Värmlands län)
90 %
171
(Örebro län)
90 %
172
(Dalarnas län)
90 %
173
(Västernorrlands län)
90 %
174
(Norrbottens län)
90 %
175
(Norrbottens län)
90 %
Figur 7. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 151 till 175 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 176 till 200 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
176
(Norrbottens län)
90 %
177
(Stockholms län)
89 %
178
(Stockholms län)
89 %
179
(Södermanlands län)
89 %
180
(Östergötlands län)
89 %
181
(Östergötlands län)
89 %
182
(Jönköpings län)
89 %
183
(Kalmar län)
89 %
184
(Blekinge län)
89 %
185
(Blekinge län)
89 %
186
(Skåne län)
89 %
187
(Västra Götalands län)
89 %
188
(Västra Götalands län)
89 %
189
(Västra Götalands län)
89 %
190
(Västra Götalands län)
89 %
191
(Västra Götalands län)
89 %
192
(Västra Götalands län)
89 %
193
(Västra Götalands län)
89 %
194
(Västra Götalands län)
89 %
195
(Örebro län)
89 %
196
(Västmanlands län)
89 %
197
(Dalarnas län)
89 %
198
(Dalarnas län)
89 %
199
(Gävleborgs län)
89 %
200
(Gävleborgs län)
89 %
Figur 8. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 176 till 200 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 201 till 225 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
201
(Västernorrlands län)
89 %
202
(Jämtlands län)
89 %
203
(Stockholms län)
88 %
204
(Stockholms län)
88 %
205
(Stockholms län)
88 %
206
(Stockholms län)
88 %
207
(Uppsala län)
88 %
208
(Jönköpings län)
88 %
209
(Jönköpings län)
88 %
210
(Skåne län)
88 %
211
(Skåne län)
88 %
212
(Skåne län)
88 %
213
(Skåne län)
88 %
214
(Skåne län)
88 %
215
(Skåne län)
88 %
216
(Hallands län)
88 %
217
(Västra Götalands län)
88 %
218
(Västra Götalands län)
88 %
219
(Västra Götalands län)
88 %
220
(Örebro län)
88 %
221
(Västmanlands län)
88 %
222
(Västmanlands län)
88 %
223
(Västmanlands län)
88 %
224
(Västmanlands län)
88 %
225
(Jämtlands län)
88 %
Figur 9. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 201 till 225 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 226 till 250 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
226
(Västerbottens län)
88 %
227
(Södermanlands län)
87 %
228
(Östergötlands län)
87 %
229
(Kronobergs län)
87 %
230
(Kalmar län)
87 %
231
(Skåne län)
87 %
232
(Västra Götalands län)
87 %
233
(Västra Götalands län)
87 %
234
(Örebro län)
87 %
235
(Dalarnas län)
87 %
236
(Västerbottens län)
87 %
237
(Norrbottens län)
87 %
238
(Norrbottens län)
87 %
239
(Stockholms län)
86 %
240
(Stockholms län)
86 %
241
(Stockholms län)
86 %
242
(Uppsala län)
86 %
243
(Skåne län)
86 %
244
(Västra Götalands län)
86 %
245
(Västra Götalands län)
86 %
246
(Värmlands län)
86 %
247
(Västmanlands län)
86 %
248
(Stockholms län)
85 %
249
(Stockholms län)
85 %
250
(Stockholms län)
85 %
Figur 10. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 226 till 250 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 251 till 275 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
251
(Uppsala län)
85 %
252
(Östergötlands län)
85 %
253
(Kalmar län)
85 %
254
(Skåne län)
85 %
255
(Skåne län)
85 %
256
(Skåne län)
85 %
257
(Skåne län)
85 %
258
(Västra Götalands län)
85 %
259
(Västerbottens län)
85 %
260
(Norrbottens län)
85 %
261
(Stockholms län)
84 %
262
(Jönköpings län)
84 %
263
(Skåne län)
84 %
264
(Västra Götalands län)
84 %
265
(Värmlands län)
84 %
266
(Västernorrlands län)
84 %
267
(Stockholms län)
83 %
268
(Södermanlands län)
83 %
269
(Södermanlands län)
82 %
270
(Södermanlands län)
82 %
271
(Dalarnas län)
82 %
272
(Stockholms län)
81 %
273
(Skåne län)
81 %
274
(Örebro län)
81 %
275
(Stockholms län)
80 %
Figur 11. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 251 till 275 (Källa: Kolada 2021)

Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 276 till 290 (2021)

PlaceringKommunAndel nöjda i %
276
(Skåne län)
80 %
277
(Västra Götalands län)
80 %
278
(Uppsala län)
79 %
279
(Västmanlands län)
79 %
280
(Stockholms län)
77 %
281
(Värmlands län)
76 %
282
(Skåne län)
74 %
283
(Stockholms län)
70 %
284
(Stockholms län)
65 %
285
(Skåne län)
65 %
286
(Hallands län)
Saknas
287
(Värmlands län)
Saknas
288
(Örebro län)
Saknas
289
(Örebro län)
Saknas
290
(Västerbottens län)
Saknas
Figur 12. Så nöjda är personer som är 65-år och äldre med helheten av sin hemtjänst per kommun 276 till 290 (Källa: Kolada 2021)

Från oss på,