Kommunerna Med Högst Skattesats Just Nu

Det skiljer sig ganska rejält mellan kommuner när det kommer till hur mycket skatt du behöver betala.

Någon eller några procent mer eller mindre betyder faktiskt ganska mycket när det kommer till pengar i plånboken.

Om du tjänar 30000 kr i månaden så betyder en skillnad på 5% hela 1500 kr mer eller mindre i plånboken.

På ett år blir det en rejäl hög med pengar: 18000 kronor!

Vet du hur mycket skatt du betalar till din kommun och region?

Hur jämför sig din kommun med de andra?

Ta reda på det nedan!

Vi har inte tagit med med begravningsavgiften eller eventuell kyrkoavgift i tabellen nedan.

Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 1 till 25 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
1
(Örebro län)
35,30 %
2
(Västerbottens län)
35,15 %
3
(Jämtlands län)
35,09 %
4
(Västerbottens län)
34,95 %
5
(Västerbottens län)
34,95 %
6
(Jämtlands län)
34,92 %
7
(Jämtlands län)
34,92 %
8
(Västra Götalands län)
34,86 %
9
(Norrbottens län)
34,84 %
10
(Västerbottens län)
34,75 %
11
(Norrbottens län)
34,74 %
12
(Örebro län)
34,73 %
13
(Västerbottens län)
34,70 %
14
(Västerbottens län)
34,70 %
15
(Västerbottens län)
34,70 %
16
(Västerbottens län)
34,70 %
17
(Västra Götalands län)
34,69 %
18
(Västernorrlands län)
34,68 %
19
(Västernorrlands län)
34,63 %
20
(Västernorrlands län)
34,62 %
21
(Värmlands län)
34,60 %
22
(Örebro län)
34,60 %
23
(Västerbottens län)
34,60 %
24
(Örebro län)
34,55 %
25
(Västerbottens län)
34,50 %
Figur 1. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 1 till 25 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 26 till 50 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
26
(Västerbottens län)
34,50 %
27
(Örebro län)
34,48 %
28
(Västernorrlands län)
34,48 %
29
(Västerbottens län)
34,45 %
30
(Västernorrlands län)
34,43 %
31
(Dalarnas län)
34,42 %
32
(Uppsala län)
34,40 %
33
(Västra Götalands län)
34,40 %
34
(Västerbottens län)
34,40 %
35
(Västra Götalands län)
34,39 %
36
(Norrbottens län)
34,39 %
37
(Värmlands län)
34,38 %
38
(Gävleborgs län)
34,37 %
39
(Östergötlands län)
34,35 %
40
(Örebro län)
34,35 %
41
(Jönköpings län)
34,30 %
42
(Örebro län)
34,30 %
43
(Norrbottens län)
34,29 %
44
(Blekinge län)
34,27 %
45
(Gävleborgs län)
34,27 %
46
(Kalmar län)
34,22 %
47
(Jämtlands län)
34,22 %
48
(Uppsala län)
34,21 %
49
(Kalmar län)
34,21 %
50
(Dalarnas län)
34,20 %
Figur 2. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 26 till 50 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 51 till 75 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
51
(Kalmar län)
34,19 %
52
(Värmlands län)
34,18 %
53
(Jämtlands län)
34,17 %
54
(Östergötlands län)
34,15 %
55
(Örebro län)
34,15 %
56
(Västerbottens län)
34,15 %
57
(Norrbottens län)
34,14 %
58
(Norrbottens län)
34,14 %
59
(Östergötlands län)
34,10 %
60
(Jönköpings län)
34,10 %
61
(Dalarnas län)
34,09 %
62
(Västra Götalands län)
34,08 %
63
(Kalmar län)
34,07 %
64
(Kalmar län)
34,07 %
65
(Kalmar län)
34,07 %
66
(Dalarnas län)
34,05 %
67
(Östergötlands län)
34,03 %
68
(Värmlands län)
34,03 %
69
(Värmlands län)
34,03 %
70
(Jönköpings län)
34,02 %
71
(Gävleborgs län)
34,02 %
72
(Jönköpings län)
34,00 %
73
(Kronobergs län)
34,00 %
74
(Västernorrlands län)
34,00 %
75
(Skåne län)
33,99 %
Figur 3. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 51 till 75 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 76 till 100 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
76
(Västra Götalands län)
33,97 %
77
(Dalarnas län)
33,97 %
78
(Dalarnas län)
33,96 %
79
(Värmlands län)
33,95 %
80
(Värmlands län)
33,95 %
81
(Dalarnas län)
33,95 %
82
(Västerbottens län)
33,95 %
83
(Östergötlands län)
33,94 %
84
(Västra Götalands län)
33,94 %
85
(Västra Götalands län)
33,94 %
86
(Västra Götalands län)
33,94 %
87
(Norrbottens län)
33,94 %
88
(Jönköpings län)
33,93 %
89
(Dalarnas län)
33,93 %
90
(Dalarnas län)
33,92 %
91
(Jämtlands län)
33,92 %
92
(Norrbottens län)
33,89 %
93
(Norrbottens län)
33,89 %
94
(Västernorrlands län)
33,88 %
95
(Gävleborgs län)
33,87 %
96
(Jämtlands län)
33,87 %
97
(Kronobergs län)
33,86 %
98
(Blekinge län)
33,86 %
99
(Jönköpings län)
33,85 %
100
(Hallands län)
33,85 %
Figur 4. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 76 till 100 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 101 till 125 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
101
(Västra Götalands län)
33,85 %
102
(Västra Götalands län)
33,85 %
103
(Örebro län)
33,85 %
104
(Västra Götalands län)
33,84 %
105
(Örebro län)
33,84 %
106
(Norrbottens län)
33,84 %
107
(Norrbottens län)
33,84 %
108
(Kalmar län)
33,82 %
109
(Kronobergs län)
33,81 %
110
(Kronobergs län)
33,80 %
111
(Örebro län)
33,80 %
112
(Dalarnas län)
33,80 %
113
(Kalmar län)
33,79 %
114
(Norrbottens län)
33,79 %
115
(Jönköpings län)
33,77 %
116
(Jönköpings län)
33,77 %
117
(Kalmar län)
33,77 %
118
(Gävleborgs län)
33,77 %
119
(Jönköpings län)
33,75 %
120
(Blekinge län)
33,75 %
121
(Skåne län)
33,74 %
122
(Jämtlands län)
33,72 %
123
(Östergötlands län)
33,70 %
124
(Värmlands län)
33,70 %
125
(Värmlands län)
33,70 %
Figur 5. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 101 till 125 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 126 till 150 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
126
(Värmlands län)
33,70 %
127
(Dalarnas län)
33,70 %
128
(Dalarnas län)
33,70 %
129
(Blekinge län)
33,69 %
130
(Västra Götalands län)
33,69 %
131
(Jönköpings län)
33,68 %
132
(Blekinge län)
33,68 %
133
(Kalmar län)
33,67 %
134
(Värmlands län)
33,65 %
135
(Värmlands län)
33,65 %
136
(Örebro län)
33,65 %
137
(Västra Götalands län)
33,64 %
138
(Gotlands län)
33,60 %
139
(Västra Götalands län)
33,60 %
140
(Dalarnas län)
33,60 %
141
(Norrbottens län)
33,59 %
142
(Västra Götalands län)
33,55 %
143
(Västmanlands län)
33,54 %
144
(Östergötlands län)
33,53 %
145
(Västra Götalands län)
33,53 %
146
(Södermanlands län)
33,50 %
147
(Västra Götalands län)
33,48 %
148
(Västra Götalands län)
33,47 %
149
(Västra Götalands län)
33,47 %
150
(Östergötlands län)
33,45 %
Figur 6. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 126 till 150 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 151 till 175 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
151
(Dalarnas län)
33,45 %
152
(Dalarnas län)
33,45 %
153
(Kalmar län)
33,44 %
154
(Västra Götalands län)
33,43 %
155
(Värmlands län)
33,43 %
156
(Kronobergs län)
33,42 %
157
(Västra Götalands län)
33,42 %
158
(Uppsala län)
33,40 %
159
(Jönköpings län)
33,40 %
160
(Västra Götalands län)
33,39 %
161
(Västra Götalands län)
33,38 %
162
(Östergötlands län)
33,37 %
163
(Gävleborgs län)
33,37 %
164
(Gävleborgs län)
33,37 %
165
(Västra Götalands län)
33,35 %
166
(Västmanlands län)
33,34 %
167
(Kronobergs län)
33,31 %
168
(Uppsala län)
33,30 %
169
(Östergötlands län)
33,30 %
170
(Värmlands län)
33,30 %
171
(Västmanlands län)
33,29 %
172
(Jönköpings län)
33,28 %
173
(Östergötlands län)
33,25 %
174
(Jönköpings län)
33,25 %
175
(Västra Götalands län)
33,20 %
Figur 7. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 151 till 175 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 176 till 200 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
176
(Värmlands län)
33,20 %
177
(Västra Götalands län)
33,19 %
178
(Västra Götalands län)
33,19 %
179
(Västmanlands län)
33,19 %
180
(Västmanlands län)
33,19 %
181
(Gävleborgs län)
33,17 %
182
(Västra Götalands län)
33,12 %
183
(Gävleborgs län)
33,12 %
184
(Gävleborgs län)
33,12 %
185
(Södermanlands län)
33,10 %
186
(Västra Götalands län)
33,09 %
187
(Västra Götalands län)
33,09 %
188
(Norrbottens län)
33,09 %
189
(Kronobergs län)
33,07 %
190
(Västra Götalands län)
33,07 %
191
(Uppsala län)
33,05 %
192
(Södermanlands län)
33,05 %
193
(Västra Götalands län)
33,05 %
194
(Västra Götalands län)
33,04 %
195
(Västra Götalands län)
33,04 %
196
(Västmanlands län)
33,04 %
197
(Kalmar län)
33,02 %
198
(Uppsala län)
33,00 %
199
(Östergötlands län)
33,00 %
200
(Västra Götalands län)
32,99 %
Figur 8. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 176 till 200 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 201 till 225 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
201
(Västmanlands län)
32,99 %
202
(Västra Götalands län)
32,98 %
203
(Södermanlands län)
32,95 %
204
(Södermanlands län)
32,95 %
205
(Värmlands län)
32,95 %
206
(Skåne län)
32,93 %
207
(Västra Götalands län)
32,92 %
208
(Västmanlands län)
32,91 %
209
(Uppsala län)
32,85 %
210
(Södermanlands län)
32,85 %
211
(Västra Götalands län)
32,84 %
212
(Hallands län)
32,80 %
213
(Västra Götalands län)
32,80 %
214
(Västra Götalands län)
32,79 %
215
(Västra Götalands län)
32,74 %
216
(Västra Götalands län)
32,74 %
217
(Hallands län)
32,73 %
218
(Västmanlands län)
32,69 %
219
(Skåne län)
32,64 %
220
(Uppsala län)
32,62 %
221
(Västra Götalands län)
32,60 %
222
(Stockholms län)
32,53 %
223
(Stockholms län)
32,53 %
224
(Västra Götalands län)
32,53 %
225
(Södermanlands län)
32,50 %
Figur 9. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 201 till 225 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 226 till 250 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
226
(Hallands län)
32,50 %
227
(Skåne län)
32,42 %
228
(Skåne län)
32,42 %
229
(Stockholms län)
32,38 %
230
(Skåne län)
32,38 %
231
(Hallands län)
32,38 %
232
(Stockholms län)
32,35 %
233
(Skåne län)
32,26 %
234
(Södermanlands län)
32,25 %
235
(Stockholms län)
32,23 %
236
(Södermanlands län)
32,23 %
237
(Kronobergs län)
32,19 %
238
(Skåne län)
32,17 %
239
(Skåne län)
32,17 %
240
(Västra Götalands län)
32,13 %
241
(Stockholms län)
32,10 %
242
(Skåne län)
32,10 %
243
(Stockholms län)
32,06 %
244
(Stockholms län)
32,05 %
245
(Skåne län)
31,99 %
246
(Västra Götalands län)
31,99 %
247
(Västra Götalands län)
31,98 %
248
(Skåne län)
31,93 %
249
(Skåne län)
31,92 %
250
(Stockholms län)
31,88 %
Figur 10. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 226 till 250 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 251 till 275 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
251
(Stockholms län)
31,85 %
252
(Stockholms län)
31,80 %
253
(Skåne län)
31,79 %
254
(Stockholms län)
31,78 %
255
(Östergötlands län)
31,75 %
256
(Hallands län)
31,73 %
257
(Skåne län)
31,72 %
258
(Skåne län)
31,69 %
259
(Stockholms län)
31,68 %
260
(Stockholms län)
31,63 %
261
(Stockholms län)
31,62 %
262
(Stockholms län)
31,60 %
263
(Skåne län)
31,60 %
264
(Skåne län)
31,58 %
265
(Skåne län)
31,47 %
266
(Skåne län)
31,47 %
267
(Västra Götalands län)
31,44 %
268
(Skåne län)
31,42 %
269
(Skåne län)
31,42 %
270
(Skåne län)
31,41 %
271
(Skåne län)
31,39 %
272
(Stockholms län)
31,36 %
273
(Skåne län)
31,29 %
274
(Stockholms län)
31,28 %
275
(Skåne län)
31,27 %
Figur 11. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 251 till 275 (Grunddata: SCB 2024)

Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 276 till 290 (2024)

PlaceringKommunSkattesats
276
(Västmanlands län)
31,24 %
277
(Skåne län)
30,91 %
278
(Skåne län)
30,82 %
279
(Stockholms län)
30,63 %
280
(Stockholms län)
30,50 %
281
(Stockholms län)
30,36 %
282
(Skåne län)
30,27 %
283
(Stockholms län)
30,26 %
284
(Skåne län)
30,24 %
285
(Stockholms län)
30,22 %
286
(Stockholms län)
29,93 %
287
(Stockholms län)
29,75 %
288
(Skåne län)
29,69 %
289
(Skåne län)
29,68 %
290
(Stockholms län)
28,98 %
Figur 12. Kommuner med högst total skattesats (kommun + region) 276 till 290 (Grunddata: SCB 2024)

Du glömde väl inte att du kan klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll?

Från oss på,