De Rikaste Kommunerna i Sverige i Procent av Riksmedelvärdet

Skattekraft är ett mått som beskriver hur rika invånarna är i en kommun.

Ju högre skattekraft desto högre inkomster har kommunen att dra skatt ifrån som i sin tur ger kommunen mer pengar att röra sig med.

Skattekraft kan mätas i kronor men också hur en kommuns skattekraft mäter sig mot rikets medelvärde.

Här har du en lista på alla Sveriges kommuners skattekraft i procent av riksmedelvärdet (medelskattekraften)!

Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 1 till 25 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
1
(Stockholms län)
191 %
2
(Stockholms län)
160 %
3
(Stockholms län)
142 %
4
(Stockholms län)
135 %
5
(Stockholms län)
135 %
6
(Stockholms län)
132 %
7
(Stockholms län)
131 %
8
(Skåne län)
130 %
9
(Stockholms län)
128 %
10
(Stockholms län)
126 %
11
(Skåne län)
124 %
12
(Stockholms län)
120 %
13
(Hallands län)
118 %
14
(Stockholms län)
117 %
15
(Västra Götalands län)
116 %
16
(Norrbottens län)
115 %
17
(Stockholms län)
114 %
18
(Stockholms län)
114 %
19
(Norrbottens län)
114 %
20
(Stockholms län)
113 %
21
(Västra Götalands län)
112 %
22
(Stockholms län)
110 %
23
(Västra Götalands län)
110 %
24
(Uppsala län)
109 %
25
(Västra Götalands län)
109 %
Figur 1. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 1 till 25 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 26 till 50 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
26
(Västra Götalands län)
108 %
27
(Västra Götalands län)
108 %
28
(Västra Götalands län)
108 %
29
(Skåne län)
107 %
30
(Västra Götalands län)
106 %
31
(Stockholms län)
105 %
32
(Västra Götalands län)
105 %
33
(Stockholms län)
104 %
34
(Södermanlands län)
104 %
35
(Värmlands län)
104 %
36
(Uppsala län)
103 %
37
(Skåne län)
102 %
38
(Norrbottens län)
102 %
39
(Stockholms län)
101 %
40
(Skåne län)
101 %
41
(Västra Götalands län)
101 %
42
(Skåne län)
100 %
43
(Uppsala län)
99 %
44
(Södermanlands län)
99 %
45
(Västra Götalands län)
99 %
46
(Stockholms län)
98 %
47
(Östergötlands län)
98 %
48
(Kronobergs län)
98 %
49
(Skåne län)
98 %
50
(Västra Götalands län)
98 %
Figur 2. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 26 till 50 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 51 till 75 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
51
(Västra Götalands län)
98 %
52
(Västmanlands län)
98 %
53
(Västernorrlands län)
98 %
54
(Västerbottens län)
98 %
55
(Norrbottens län)
98 %
56
(Jönköpings län)
97 %
57
(Skåne län)
97 %
58
(Hallands län)
97 %
59
(Västra Götalands län)
97 %
60
(Jönköpings län)
96 %
61
(Skåne län)
96 %
62
(Skåne län)
96 %
63
(Skåne län)
96 %
64
(Västra Götalands län)
96 %
65
(Dalarnas län)
96 %
66
(Gävleborgs län)
96 %
67
(Västerbottens län)
96 %
68
(Norrbottens län)
96 %
69
(Stockholms län)
95 %
70
(Stockholms län)
95 %
71
(Uppsala län)
95 %
72
(Uppsala län)
95 %
73
(Östergötlands län)
95 %
74
(Kalmar län)
95 %
75
(Västra Götalands län)
95 %
Figur 3. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 51 till 75 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 76 till 100 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
76
(Västra Götalands län)
95 %
77
(Värmlands län)
95 %
78
(Stockholms län)
94 %
79
(Jönköpings län)
94 %
80
(Blekinge län)
94 %
81
(Stockholms län)
93 %
82
(Kalmar län)
93 %
83
(Hallands län)
93 %
84
(Västra Götalands län)
93 %
85
(Örebro län)
93 %
86
(Örebro län)
93 %
87
(Västernorrlands län)
93 %
88
(Norrbottens län)
93 %
89
(Stockholms län)
92 %
90
(Södermanlands län)
92 %
91
(Östergötlands län)
92 %
92
(Östergötlands län)
92 %
93
(Östergötlands län)
92 %
94
(Kronobergs län)
92 %
95
(Blekinge län)
92 %
96
(Västra Götalands län)
92 %
97
(Västra Götalands län)
92 %
98
(Västra Götalands län)
92 %
99
(Västra Götalands län)
92 %
100
(Örebro län)
92 %
Figur 4. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 76 till 100 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 101 till 125 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
101
(Gävleborgs län)
92 %
102
(Västernorrlands län)
92 %
103
(Jämtlands län)
92 %
104
(Norrbottens län)
92 %
105
(Norrbottens län)
92 %
106
(Södermanlands län)
91 %
107
(Östergötlands län)
91 %
108
(Jönköpings län)
91 %
109
(Jönköpings län)
91 %
110
(Jönköpings län)
91 %
111
(Västra Götalands län)
91 %
112
(Västra Götalands län)
91 %
113
(Västra Götalands län)
91 %
114
(Gävleborgs län)
91 %
115
(Norrbottens län)
91 %
116
(Kronobergs län)
90 %
117
(Blekinge län)
90 %
118
(Skåne län)
90 %
119
(Skåne län)
90 %
120
(Skåne län)
90 %
121
(Skåne län)
90 %
122
(Västra Götalands län)
90 %
123
(Västra Götalands län)
90 %
124
(Västra Götalands län)
90 %
125
(Dalarnas län)
90 %
Figur 5. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 101 till 125 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 126 till 150 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
126
(Dalarnas län)
90 %
127
(Dalarnas län)
90 %
128
(Stockholms län)
89 %
129
(Östergötlands län)
89 %
130
(Jönköpings län)
89 %
131
(Jönköpings län)
89 %
132
(Kalmar län)
89 %
133
(Skåne län)
89 %
134
(Skåne län)
89 %
135
(Skåne län)
89 %
136
(Hallands län)
89 %
137
(Västra Götalands län)
89 %
138
(Västra Götalands län)
89 %
139
(Västra Götalands län)
89 %
140
(Västra Götalands län)
89 %
141
(Örebro län)
89 %
142
(Örebro län)
89 %
143
(Örebro län)
89 %
144
(Gävleborgs län)
89 %
145
(Jämtlands län)
89 %
146
(Västerbottens län)
89 %
147
(Stockholms län)
88 %
148
(Uppsala län)
88 %
149
(Södermanlands län)
88 %
150
(Östergötlands län)
88 %
Figur 6. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 126 till 150 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 151 till 175 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
151
(Östergötlands län)
88 %
152
(Kalmar län)
88 %
153
(Kalmar län)
88 %
154
(Skåne län)
88 %
155
(Skåne län)
88 %
156
(Skåne län)
88 %
157
(Västra Götalands län)
88 %
158
(Västra Götalands län)
88 %
159
(Örebro län)
88 %
160
(Västmanlands län)
88 %
161
(Dalarnas län)
88 %
162
(Dalarnas län)
88 %
163
(Dalarnas län)
88 %
164
(Dalarnas län)
88 %
165
(Västerbottens län)
88 %
166
(Norrbottens län)
88 %
167
(Norrbottens län)
88 %
168
(Östergötlands län)
87 %
169
(Jönköpings län)
87 %
170
(Kalmar län)
87 %
171
(Blekinge län)
87 %
172
(Hallands län)
87 %
173
(Västra Götalands län)
87 %
174
(Värmlands län)
87 %
175
(Värmlands län)
87 %
Figur 7. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 151 till 175 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 176 till 200 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
176
(Västmanlands län)
87 %
177
(Västmanlands län)
87 %
178
(Västmanlands län)
87 %
179
(Dalarnas län)
87 %
180
(Dalarnas län)
87 %
181
(Västernorrlands län)
87 %
182
(Jämtlands län)
87 %
183
(Södermanlands län)
86 %
184
(Östergötlands län)
86 %
185
(Jönköpings län)
86 %
186
(Gotlands län)
86 %
187
(Skåne län)
86 %
188
(Västra Götalands län)
86 %
189
(Värmlands län)
86 %
190
(Örebro län)
86 %
191
(Västmanlands län)
86 %
192
(Västmanlands län)
86 %
193
(Västmanlands län)
86 %
194
(Västmanlands län)
86 %
195
(Dalarnas län)
86 %
196
(Västernorrlands län)
86 %
197
(Jämtlands län)
86 %
198
(Västerbottens län)
86 %
199
(Västerbottens län)
86 %
200
(Norrbottens län)
86 %
Figur 8. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 176 till 200 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 201 till 225 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
201
(Södermanlands län)
85 %
202
(Östergötlands län)
85 %
203
(Jönköpings län)
85 %
204
(Jönköpings län)
85 %
205
(Kalmar län)
85 %
206
(Skåne län)
85 %
207
(Skåne län)
85 %
208
(Skåne län)
85 %
209
(Västra Götalands län)
85 %
210
(Värmlands län)
85 %
211
(Värmlands län)
85 %
212
(Örebro län)
85 %
213
(Dalarnas län)
85 %
214
(Västerbottens län)
85 %
215
(Norrbottens län)
85 %
216
(Uppsala län)
84 %
217
(Skåne län)
84 %
218
(Västra Götalands län)
84 %
219
(Västra Götalands län)
84 %
220
(Västra Götalands län)
84 %
221
(Värmlands län)
84 %
222
(Värmlands län)
84 %
223
(Gävleborgs län)
84 %
224
(Gävleborgs län)
84 %
225
(Västerbottens län)
84 %
Figur 9. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 201 till 225 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 226 till 250 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
226
(Uppsala län)
83 %
227
(Kronobergs län)
83 %
228
(Kronobergs län)
83 %
229
(Kronobergs län)
83 %
230
(Kalmar län)
83 %
231
(Skåne län)
83 %
232
(Västra Götalands län)
83 %
233
(Värmlands län)
83 %
234
(Örebro län)
83 %
235
(Västmanlands län)
83 %
236
(Gävleborgs län)
83 %
237
(Gävleborgs län)
83 %
238
(Västernorrlands län)
83 %
239
(Västerbottens län)
83 %
240
(Västerbottens län)
83 %
241
(Östergötlands län)
82 %
242
(Kronobergs län)
82 %
243
(Kalmar län)
82 %
244
(Blekinge län)
82 %
245
(Skåne län)
82 %
246
(Västra Götalands län)
82 %
247
(Värmlands län)
82 %
248
(Dalarnas län)
82 %
249
(Västernorrlands län)
82 %
250
(Västerbottens län)
82 %
Figur 10. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 226 till 250 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 251 till 275 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
251
(Västerbottens län)
82 %
252
(Södermanlands län)
81 %
253
(Jönköpings län)
81 %
254
(Skåne län)
81 %
255
(Hallands län)
81 %
256
(Västra Götalands län)
81 %
257
(Västra Götalands län)
81 %
258
(Dalarnas län)
81 %
259
(Dalarnas län)
81 %
260
(Gävleborgs län)
81 %
261
(Gävleborgs län)
81 %
262
(Jämtlands län)
81 %
263
(Jämtlands län)
81 %
264
(Västerbottens län)
81 %
265
(Norrbottens län)
81 %
266
(Södermanlands län)
80 %
267
(Kalmar län)
80 %
268
(Skåne län)
80 %
269
(Skåne län)
80 %
270
(Västra Götalands län)
80 %
271
(Västra Götalands län)
80 %
272
(Västra Götalands län)
80 %
273
(Värmlands län)
80 %
274
(Västerbottens län)
80 %
275
(Skåne län)
79 %
Figur 11. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 251 till 275 (Grunddata: SCB 2024)

Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 276 till 290 (2024)

PlaceringKommunProcent Av Riksmedelvärdet
276
(Örebro län)
79 %
277
(Jämtlands län)
79 %
278
(Jämtlands län)
79 %
279
(Västerbottens län)
79 %
280
(Kronobergs län)
78 %
281
(Kalmar län)
78 %
282
(Västra Götalands län)
78 %
283
(Västra Götalands län)
78 %
284
(Örebro län)
78 %
285
(Värmlands län)
77 %
286
(Skåne län)
76 %
287
(Kalmar län)
75 %
288
(Värmlands län)
75 %
289
(Värmlands län)
74 %
290
(Värmlands län)
74 %
Figur 12. Kommunerna med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 276 till 290 (Grunddata: SCB 2024)

Du glömde väl inte att du kan klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll?

Från oss på,