Konkurser i Sverige: Diagram Över Antal Per Månad Sedan 2015

Här nedan har du diagram över hur antalet konkurstillsynsärenden hos Kronofogden varierat sedan januari 2015.

Graferna nedan är uppdelade i:

  • Antal inkomna ärenden för aktuell månad
  • Pågående ärenden
  • Avslutade ärenden för aktuell månad

De pågående konkurstillsynsärendena är i sin tur fördelade på:

  • Antal pågående ärenden i slutet på månaden
  • Antal pågående ärenden äldre än 2 år
  • Antal pågående ärenden äldre än 4 år

Innehållsförteckning

Inkomna konkurstillsynsärenden per Månad

Här ser vi hur antalet inkomna ärenden per månad varierat över tid.

Det här diagrammet ger en bild över hur läget ser ut just nu utan störande variabler som till exempel hur effektivt Kronofogden arbetar.

Källa: Kronofogden. Data till: mar 2024

Pågående Konkurstillsynsärenden Vid Slutet av Varje Månad

Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden i slutet på varje månad sedan januari 2015.

Källa: Kronofogden. Data till: mar 2024

Konkurstillsynsärenden Med Lång Hanteringstid

Det finns ärenden som tar betydligt längre tid än vanligt.

Pågående ärenden äldre än 2 år

Källa: Kronofogden. Data till: mar 2024

Pågående ärenden äldre än 4 år

Källa: Kronofogden. Data till: mar 2024

Avslutade Konkurstillsynsärenden Under Aktuell Månad

Sedan avslutar vi med ett diagram som kanske kan vara av intresse för dig som vill veta hur många ärenden Kronofogden hinner avsluta på en månad.

Källa: Kronofogden. Data till: mar 2024

Från oss på,