Svara Politikern: Ge Din Åsikt På Aktuella Frågor

Här nedan har du en lista på alla obesvarade frågor som riksdagsledamöter skickat till ansvariga ministrar/statsråd.

Skriftliga frågor och interpellationer är viktiga verktyg som riskdagen använder för att utöva sin kontrollmakt. Skriftliga frågor besvaras skriftligt och måste besvaras relativt fort. Interpellationer besvaras i kammaren (interpellationsdebatter) och ger ansvarig minister/statsråd längre tid på att svara.

Vi har skapat denna sida för att hjälpa dig att inte bara på ett smidigt sätt kunna läsa om vilka frågor som ledamöterna ställer utan också kunna berätta vad du tycker i frågan till alla inblandade (ledamot, minister/statsråd).

Listan uppdateras i realtid så att du kan se varje ny fråga så fort den har diarieförts (Källa: Sveriges riksdag).

Tips! Om du villl sätta sidan som favorit/bokmärke för att lättare hänga med i frågorna så gör det på denna sida. Undvik att sätta specifika frågor som favoriter då de försvinner fort.

Aktuella obesvarade frågor

Klicka på en fråga för att läsa den i sin helhet och för en länk du kan använda för att berätta vad du tycker till både den som ställt frågan och till den som ska besvara den.

Eldning på tomten (2024-04-16)

Fråga 2023/24:807 Eldning på tomten av Kerstin Lundgren C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Naturvårdsverket lyder under lagar, förordningar och ministern. Nu har kommunerna uppmanats att besluta om undantag från EU:s avfallsdirektiv, och tolkningen som görs från verket är att det är förbjudet att bränna löv och grenar ...

Eldning av trädgårdsavfall (2024-04-16)

Fråga 2023/24:808 Eldning av trädgårdsavfall av Stina Larsson C till Statsrådet Romina Pourmokhtari L I ett pressmeddelande som skickades ut från Naturvårdsverket den 11 april konstaterar myndigheten: I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.Myndigheten konstaterar ...

Förändrade förutsättningar för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol (2024-04-15)

Fråga 2023/24:806 Förändrade förutsättningar för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkohol av Karin Sundin S till Socialminister Jakob Forssmed KD I dag avslöjar tidningen Dagen att regeringen inom kort kommer att presentera ett färdigt lagförslag och en lagrådsremiss gällande införande av så kallad gårdsförsäljning ...

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer som förare och passagerare (2024-04-15)

Fråga 2023/24:805 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer som förare och passagerare av Carina Ödebrink S till Statsrådet Andreas Carlson KD Regelverket kring hanteringen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har sin grund i gällande EU-lagstiftning med ursprung i Europeiska unionens råds rekommendation ...

Offentlighetsprincipen i fristående skolor (2024-04-12)

Interpellation 2023/24:692 Offentlighetsprincipen i fristående skolor av Åsa Westlund S till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, ut i medierna och lät meddela att Liberalerna nu ändrat sig offentlighetsprincipen borde omfatta friskolorna. Den 11 april skrev ...

Regeringens agerande på WHO:s COP 10-möte och framtiden för det vita snuset (2024-04-12)

Fråga 2023/24:804 Regeringens agerande på WHO:s COP 10-möte och framtiden för det vita snuset av Beatrice Timgren SD till Socialminister Jakob Forssmed KD Med anledning av WHO:s nyligen avslutade tionde session om tobakskontroll COP 10 och de pågående diskussionerna kring reglering av tobaks- och nikotinprodukter både ...

Driftsstödet till icke-statliga flygplatser (2024-04-12)

Fråga 2023/24:803 Driftsstödet till icke-statliga flygplatser av Angelica Lundberg SD till Statsrådet Andreas Carlson KD Den 9 december 2023 lämnade regeringen och Sverigedemokraterna besked om ett fördubblat driftsstöd, från 103 miljoner kronor till 210 miljoner kronor årligen, till de regionala icke-statliga flygplatserna. ...

Styrning av statliga bolag (2024-04-12)

Fråga 2023/24:802 Styrning av statliga bolag av Marianne Fundahn S till Finansminister Elisabeth Svantesson M I interpellationsdebatter och på skriftliga frågor som rör statliga bolag och deras verksamhet är finansministern väldigt tydlig i sina svar. Regeringen kan inte som ägare gå in och styra det operativa. Det är ...

Avmaskning av hund (2024-04-12)

Fråga 2023/24:801 Avmaskning av hund av Lars Mejern Larsson S till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD I gränsbygder som nordvästra Värmland ägnar sig många människor åt jakt och använder ofta jakthund. Vid en träff nyligen med några jägare blev jag uppmärksammad på ännu ett gränshinder. Många tar med hunden till grannlandet ...

Höjd egeninsats vid insamling till internationellt bistånd (2024-04-12)

Fråga 2023/24:800 Höjd egeninsats vid insamling till internationellt bistånd av Azadeh Rojhan S till Statsrådet Johan Forssell M Av Sveriges nya strategi för utvecklingssamarbete med det civila samhället CSO-strategin framgår det att egeninsatsen när det gäller insamlade, egna medel minst ska uppgå till 10 procent. En ...

Kemikalieskatten på elektronik (2024-04-12)

Fråga 2023/24:799 Kemikalieskatten på elektronik av Tobias Andersson SD till Finansminister Elisabeth Svantesson M Sverigedemokraterna har varit emot den så kallade kemikalieskatten sedan den infördes. Syftet med den var att skydda mot farliga kemikalier i elektronikprodukter, men den har ingen effekt på detta utan får ...

Offentlighetsprincipen i fristående skolor (2024-04-12)

Interpellation 2023/24:698 Offentlighetsprincipen i fristående skolor av Camilla Hansén MP till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, ut i medierna och lät meddela att Liberalerna nu ändrat sig offentlighetsprincipen borde omfatta alla skolor, även ...

Konsekvenser vid nedsläckning av mobilnät med 2G- och 3G-teknik (2024-04-12)

Interpellation 2023/24:697 Konsekvenser vid nedsläckning av mobilnät med 2G- och 3G-teknik av Adrian Magnusson S till Statsrådet Erik Slottner KD Med stöd av regeringen och tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen genomför mobiloperatörerna Telia, Telenor och Tre just nu en mycket snabb utfasning av mobilsystemen 2G och ...

Civilförsvarets ledning (2024-04-12)

Interpellation 2023/24:696 Civilförsvarets ledning av Peter Hultqvist S till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin M I Försvarsberedningens rapport Kraftsamling skisseras att MSB ska ges nya och stora uppgifter när det gäller det civila försvaret. MSB ska få ett helhetsansvar för övergripande ledning, samordning med mera för ...

Erkännande av svenskfientlighet (2024-04-12)

Interpellation 2023/24:695 Erkännande av svenskfientlighet av Tobias Andersson SD till Statsrådet Paulina Brandberg L Sverigedemokraterna har sällan beskyllts för att ha varit naiva och så inte heller i frågan om svenskfientlighet. Vi är övertygade om att Sverigedemokraterna tyvärr kommer att få rätt även här. Jag har ...

Nationella ämnesprov på introduktionsprogrammet (2024-04-12)

Interpellation 2023/24:694 Nationella ämnesprov på introduktionsprogrammet av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L Digitaliseringen av de nationella ämnesproven är i full gång. Det är bra för likvärdigheten och för att underlätta lärares arbetsbörda i genomförande och rättning av proven. Men när Skolverket nu ...

Offentlighetsprincipen i svensk skola (2024-04-12)

Interpellation 2023/24:693 Offentlighetsprincipen i svensk skola av Anders Ådahl C till Statsrådet Lotta Edholm L Den 10 april gick Liberalernas partiledare, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, ut i medierna och lät meddela att Liberalerna nu ändrat sig offentlighetsprincipen borde omfatta alla skolor, inklusive friskolorna. ...

Tvångsanslutning till kommunalt avlopp (2024-04-11)

Interpellation 2023/24:691 Tvångsanslutning till kommunalt avlopp av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Romina Pourmokhtari L I april 2021 riktades i betänkande CU14 ett tillkännagivande om att en fastighetsägare med enskilt avlopp inte ska kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, ...

Tillkännagivandet om att inte tvångsansluta till va-nätet (2024-04-11)

Interpellation 2023/24:690 Tillkännagivandet om att inte tvångsansluta till va-nätet av Roger Hedlund SD till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Mot bakgrund av svaret från statsrådet Romina Pourmokhtari på den skriftliga frågan 2023/24:714 angående tvångsanslutning av fastigheter till det kommunala vatten- och avloppssystemet ...

Cannabisreklam på svenska skolor (2024-04-11)

Fråga 2023/24:798 Cannabisreklam på svenska skolor av Laila Naraghi S till Statsrådet Erik Slottner KD Nyligen besökte jag en svensk gymnasieskola i min valkrets. På skolan fanns omfattande och väl spridd reklam för cannabis, särskilt riktad till skolans elever. Under besöket framkom det att denna reklam för cannabis, ...

Situationen på Länsstyrelsen Stockholm (2024-04-11)

Fråga 2023/24:797 Situationen på Länsstyrelsen Stockholm av Rasmus Ling MP till Statsrådet Erik Slottner KD Aftonbladet har i en rad artiklar beskrivit hur situationen på Länsstyrelsen Stockholm ser ut avseende rekryteringar, där personer som är nära vänner till landshövding Anna Kinberg Batra har anställts. Det handlade ...

Informationsutbyte inom ambulanssjukvården (2024-04-11)

Interpellation 2023/24:689 Informationsutbyte inom ambulanssjukvården av Mattias Eriksson Falk SD till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I ljuset av det svar som jag mottagit från statsrådet Acko Ankarberg Johansson gällande min tidigare fråga om initiativ för att hantera problematiken kring sekretess och informationsutbyte ...

Åtgärdsprogram mot svenskfientlighet (2024-04-11)

Interpellation 2023/24:688 Åtgärdsprogram mot svenskfientlighet av Pontus Andersson Garpvall SD till Statsrådet Paulina Brandberg L I ett svar på en skriftlig fråga till undertecknad skriver statsrådet Paulina Brandberg att Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Vidare skriver statsrådet att rasism måste ...

Lärdomar från problemen i trafiken på E22 (2024-04-10)

Fråga 2023/24:796 Lärdomar från problemen i trafiken på E22 av Azra Muranovic S till Statsrådet Andreas Carlson KD För en vecka sedan försökte jag ta mig upp Stockholm, men efter fem timmar i bilen hade jag inte kommit mycket längre än något norr om Jönköping. Detta är en sträcka som vanligtvis tar maximalt en timme att ...

Kvinnojoursdrivna skyddade boenden (2024-04-10)

Fråga 2023/24:795 Kvinnojoursdrivna skyddade boenden av Marcus Wennerström S till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Den 1 april i år trädde den nya lag som innebär tillståndsplikt för skyddade boenden i kraft. Vi socialdemokrater välkomnade en lagstiftning som har som ambition att höja kvaliteten på skyddade boenden ...

Infrastrukturen i Kalmar län (2024-04-10)

Interpellation 2023/24:686 Infrastrukturen i Kalmar län av Tomas Kronståhl S till Statsrådet Andreas Carlson KD Min fråga till statsrådet Andreas Carlson gäller den mycket bekymmersamma situationen vad gäller förutsättningarna för gods och persontrafik på både väg och järnväg i Kalmar län i allmänhet men norra Kalmar ...

Biodiversitetsavtalet (2024-04-10)

Interpellation 2023/24:687 Biodiversitetsavtalet av Rebecka Le Moine MP till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Jag önskar ställa frågan kring hur regeringen ämnar gå till väga för att implementera KunmingMontreal-avtalet, som syftar till att skydda natur, arter och ekosystem. Det finns 23 mål i detta avtal som vår nation ...

Tågförseningar och inställda tåg på Södra stambanan (2024-04-09)

Fråga 2023/24:794 Tågförseningar och inställda tåg på Södra stambanan av Monica Haider S till Statsrådet Andreas Carlson KD Låt oss vara tydliga arbetspendlingen på Södra stambanan fungerar inte, och situationen är allvarlig. Detta kunde vi i torsdags läsa i en artikel i Dagens industri skriven av 13 Ikeachefer. Varje ...

Utredningen om kultursamverkansmodellen (2024-04-09)

Fråga 2023/24:793 Utredningen om kultursamverkansmodellen av Kristoffer Lindberg S till Kulturminister Parisa Liljestrand M En särskild utredare har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av kultursamverkansmodellen. Syftet med översynen har varit att utveckla modellen så att den i ökad grad kan bidra till kultur ...

Åtgärder mot bindande förhandsavtal för bostadsrätter (2024-04-09)

Fråga 2023/24:792 Åtgärder mot bindande förhandsavtal för bostadsrätter av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Andreas Carlson KD Det behövs åtgärder mot missbruket med bindande förhandsavtal för bostadsrätter. Flera förordar bland annat förbud mot bindande förhandsavtal. Ett förhandsavtal är ett avtal om att köparen ...

Stöd till civilsamhället (2024-04-09)

Interpellation 2023/24:681 Stöd till civilsamhället av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Johan Forssell M Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna både sänkt och lagt om svenskt bistånd. Den 15 februari meddelade Sida att de planerar att säga upp avtalen med en lång rad organisationer som bedriver bistånd ...

Rapportering av svenska statens innehav av vapen (2024-04-09)

Fråga 2023/24:791 Rapportering av svenska statens innehav av vapen av Björn Söder SD till Utrikesminister Tobias Billström M FN:s generalförsamling antog 1991 en resolution om öppenhet i vapenhandeln. Resolutionen uppmanar FN:s medlemsstater att årligen frivilligt redovisa såväl import som export av konventionella vapensystem ...

Mosképlaner i Linköping (2024-04-09)

Fråga 2023/24:790 Mosképlaner i Linköping av Jonas Andersson SD till Socialminister Jakob Forssmed KD I Linköpings kommun har Linköpings moskéstiftelse planer på att uppföra en stor moské i området Kåparp i stadsdelen Lambohov. Bakom mosképlanerna står Islamiska Förbundet i Linköping, som via sin moderorganisation Förenade ...

Taiwanesiska representationskontorets arbetskraft (2024-04-09)

Fråga 2023/24:789 Taiwanesiska representationskontorets arbetskraft av Markus Wiechel SD till Statsrådet Maria Malmer Stenergard M Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder som är att betrakta som både väldigt nödvändiga och positiva, inte minst inom migrationsområdet. Undertecknad ser det som en styrka att vi sedan ...

Kinesisk hackerattack (2024-04-09)

Fråga 2023/24:788 Kinesisk hackerattack av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Tobias Billström M I slutet av mars blev vi varse om en storskalig global hackerattack av Kinas eget säkerhetsministerium. Det var nämligen då som amerikanska myndigheter avslöjade hur en grupp vid namn APT31, med en direkt statlig koppling, ...

Säkerheten på Europaväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud (2024-04-09)

Interpellation 2023/24:685 Säkerheten på Europaväg 45 mellan Vänersborg och Mellerud av Mats Wiking S till Statsrådet Andreas Carlson KD E45 är Sveriges längsta väg och går mellan Göteborg och Karesuando. E45 tillhör den av Trafikverkets utpekade vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. E45 är ...

Jämställda löner (2024-04-09)

Interpellation 2023/24:682 Jämställda löner av Sanne Lennström S till Statsrådet Paulina Brandberg L Enligt statistik som Lön hela dagen presenterar står utvecklingen mot jämställda löner still. Kvinnor arbetar i genomsnitt 48 minuter gratis varje dag. Jag vill därför fråga statsrådet Paulina Brandberg: Vilka politiska ...

Småskalig djurhållning för livsmedelsproduktion (2024-04-09)

Interpellation 2023/24:683 Småskalig djurhållning för livsmedelsproduktion av Anders W Jonsson C till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Lillhärjåbygget ligger i sydvästra Härjedalen och är sedan 2002 kulturreservat. Gården ligger i väglöst land men är fortfarande ett levande fjälljordbruk med fäboddrift. Det är den ...

Stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet (2024-04-08)

Interpellation 2023/24:680 Stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet av Kadir Kasirga S till Utrikesminister Tobias Billström M Den 31 mars gick medborgarna i Turkiet till valurnorna för att utöva sin demokratiska rätt i lokalval. För första gången på 23 år förlorar Erdoğans AKP-MHP-regering ett val med ...

Matchningstjänster (2024-04-08)

Interpellation 2023/24:677 Matchningstjänster av Teresa Carvalho S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L På många sätt är regeringens och Sverigedemokraternas budgetproposition för 2024 en naturlig fortsättning på förra årets budget. Den röda tråden är neddragningar och sänkta ambitioner för jobbpolitiken, ...

Handläggarutbildningens rekryteringsprocess (2024-04-08)

Fråga 2023/24:787 Handläggarutbildningens rekryteringsprocess av Markus Wiechel SD till Utrikesminister Tobias Billström M Den 23 februari lämnade undertecknad in en skriftlig fråga till utrikesministern där han önskades svara på om han avsåg vidta några åtgärder i syfte att säkerställa en rättvis och neutral rekryteringsprocess ...

Ökad jämställhet för att motverka sexuell exploatering (2024-04-08)

Interpellation 2023/24:679 Ökad jämställhet för att motverka sexuell exploatering av Anna Wallentheim S till Statsrådet Paulina Brandberg L Enligt Jämställdhetsmyndigheten är flickor och kvinnor som befinner sig i gängkriminella miljöer särskilt utsatta för sexuell exploatering av gängmedlemmar. Detta kan ske genom försäljning ...

Arbetslivskriminalitet inom taxibranschen (2024-04-08)

Interpellation 2023/24:678 Arbetslivskriminalitet inom taxibranschen av Serkan Köse S till Statsrådet Paulina Brandberg L Svarttaxiverksamheten utgör ett växande problem i Sverige, vilket allvarligt skadar den legitima taxinäringen. Denna form av olaglig konkurrens leder inte bara till ekonomiska förluster för seriösa ...

Situationen i byggbranschen (2024-04-08)

Interpellation 2023/24:676 Situationen i byggbranschen av Serkan Köse S till Statsrådet Andreas Carlson KD För varje dag som går förvärras krisen inom byggbranschen. Nya siffror för februari från Creditsafe bekräftar allvaret i situationen. Antalet konkurser har ökat med 84 procent, och samtidigt har över 6 000 anställda ...

Brottsofferföreningars möjligheter att bedriva verksamhet (2024-04-08)

Interpellation 2023/24:674 Brottsofferföreningars möjligheter att bedriva verksamhet av Sanna Backeskog S till Justitieminister Gunnar Strömmer M När Tidöregeringen tillträdde efter valet 2022 sa man att man stod fast vid sina vallöften att flytta fokus från gärningsmän till brottsoffer. Nu kan vi konstatera att fokus ...

Regionala skillnader i ungdomsarbetslöshet (2024-04-08)

Interpellation 2023/24:675 Regionala skillnader i ungdomsarbetslöshet av Serkan Köse S till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar på en ökande ungdomsarbetslöshet, där stora regionala skillnader dessutom blir alltmer framträdande. I slutet av februari var drygt ...

Beredningen av filmpolitiken (2024-04-05)

Fråga 2023/24:786 Beredningen av filmpolitiken av Lars Mejern Larsson S till Kulturminister Parisa Liljestrand M Efter valet 2022 samlades representanter för Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Tidö slott i syfte att förhandla fram en möjlig regering för Sverige. Resultatet av förhandlingarna ...

Nedskärningar i kärnstödet till Unaids (2024-04-05)

Fråga 2023/24:785 Nedskärningar i kärnstödet till Unaids av Linnéa Wickman S till Statsrådet Johan Forssell M Sedan hivepidemins början under 1980-talet har utvecklingen av och den ökade tillgången till antiviral behandling, mer omfattande hivtestning och preventiva insatser för att rädda liv och förhindra att fler insjuknar ...

Förutsättningar för regionala flygplatser (2024-04-05)

Fråga 2023/24:784 Förutsättningar för regionala flygplatser av Per-Arne Håkansson S till Statsrådet Andreas Carlson KD De regionala flygplatserna i Sverige är avgörande för fungerande transporter och kommunikation i stora delar av landet. I många fall drivs de av kommuner och är ekonomiskt hårt ansträngda. I en skriftlig ...

Civilsamhällets roll i Sveriges biståndsarbete (2024-04-05)

Interpellation 2023/24:673 Civilsamhällets roll i Sveriges biståndsarbete av Daniel Vencu Velasquez Castro S till Statsrådet Johan Forssell M Sida har meddelat att nuvarande avtal inom civilsamhällesstrategin i Sveriges internationella bistånd abrupt kommer att sägas upp vid årsskiftet. Den 1 februari i år beslutade regeringen ...

Inglasning av balkonger (2024-04-04)

Interpellation 2023/24:672 Inglasning av balkonger av Alireza Akhondi C till Statsrådet Andreas Carlson KD Sverige befinner sig i den största byggkrisen sedan 90-talet. Enligt kreditupplysningsföretaget UC:s analys löper så många som 13 procent av byggföretagen hög risk att drabbas av konkurs, vilket är en siffra överlägsen alla ...

Trafiken i södra Sverige och södra delarna av Örebro län vid snöoväder (2024-04-04)

Interpellation 2023/24:670 Trafiken i södra Sverige och södra delarna av Örebro län vid snöoväder av Matilda Ernkrans S till Statsrådet Andreas Carlson KD I kris prövas ledarskap. Det är rimligt att kunna förvänta sig att en minister bryr sig om och väljer Sverige i kris. Det klarade inte trafikministern. Mitt i trafikkaoset ...

Förföljelse av bahaier i Iran (2024-04-04)

Interpellation 2023/24:668 Förföljelse av bahaier i Iran av Kadir Kasirga S till Utrikesminister Tobias Billström M Bahaier i Iran utsätts systematiskt för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Deras rätt till religionsfrihet förnekas, och de diskrimineras på alla nivåer i samhället, inklusive vad gäller utbildning ...

Anställningsrutiner på länsstyrelserna (2024-04-04)

Interpellation 2023/24:669 Anställningsrutiner på länsstyrelserna av Peder Björk S till Statsrådet Erik Slottner KD På Länsstyrelsen Stockholm inrättades en ny tjänst som planeringschef några månader efter det att SD-regeringen utsett Anna Kinberg Batra till landshövding. Enligt uppgifter i medierna var det en väldigt ...

Artskyddet och skogen (2024-04-04)

Interpellation 2023/24:671 Artskyddet och skogen av Malin Larsson S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Jag har ställt såväl frågor som interpellationer gällande artskyddsfrågan tidigare. Från både landsbygdsministern och klimat- och miljöministern har jag fått svaret att regeringen bereder frågorna om artskyddet. Den ...

Totalt mobilförbud i grundskolan (2024-04-03)

Interpellation 2023/24:663 Totalt mobilförbud i grundskolan av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L I november 2023 tillsatte regeringen utredningen Varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan dir. 2023:154I december samma år gjorde skolministern ett uttalande i medierna om att regeringen och SD är överens ...

Barns rätt till skolskjuts vid allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning (2024-04-02)

Interpellation 2023/24:662 Barns rätt till skolskjuts vid allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning av Mattias Eriksson Falk SD till Statsrådet Lotta Edholm L Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret på den skriftliga fråga jag tidigare ställt i samma ärende. Frågeställningen är viktig, inte minst för alla ...

Rättsliga rådets roll (2024-03-27)

Interpellation 2023/24:660 Rättsliga rådets roll av Ulrika Westerlund MP till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I år fyller Sveriges abortlagstiftning 50 år. När abortlagen klubbades 1974 var det en radikal och modern lagstiftning som gav alla gravida rätt till fri abort till vecka 18 och möjlighet till senare abort ...

Åtgärder mot bankers övervinster (2024-03-27)

Interpellation 2023/24:659 Åtgärder mot bankers övervinster av Mikael Damberg S till Finansminister Elisabeth Svantesson M De svenska storbankerna gjorde miljardvinster 2023 och lämnade stora utdelningar till sina aktieägare. De största bankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank såg sina vinster öka med i snitt ...

Rysslands tvångsförflyttning av ukrainska barn (2024-03-22)

Interpellation 2023/24:650 Rysslands tvångsförflyttning av ukrainska barn av Carina Ödebrink S till Utrikesminister Tobias Billström M Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina är nu inne på sitt tredje år. Sedan februari 2022 har cirka 20 000 barn kidnappats och förts till Ryssland, men ukrainska myndigheter befarar att ...

Situationen i Etiopien (2024-03-22)

Interpellation 2023/24:648 Situationen i Etiopien av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M I Etiopien har torkan tillsammans med allvarliga konflikter lett till att fler än 20 miljoner etiopier är i akut behov av humanitärt stöd. I landet har vi under de senaste åren sett flera konflikter som fått ...

Terrorlistning av IRGC (2024-03-22)

Interpellation 2023/24:647 Terrorlistning av IRGC av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M Den 10 maj 2023 beslutade en samlad riksdag att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige ska verka för att skapa enighet inom EU för att lista det islamiska revolutionsgardet som terrororganisation. ...

Institutet för mänskliga rättigheter (2024-03-22)

Interpellation 2023/24:653 Institutet för mänskliga rättigheter av Per-Arne Håkansson S till Statsrådet Paulina Brandberg L Institutet för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022 efter ingående utrednings- och beredningsarbete i konstitutionsutskottet. Institutet, som av tidigare regering fick sitt säte i ...

Kostnaderna för hyrläkare (2024-03-22)

Interpellation 2023/24:652 Kostnaderna för hyrläkare av Lena Bäckelin S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I Sverige har vi ett system med hyrläkare, och kostnaderna för dessa skenar i många regioner. Regionerna vill komma bort från de höga kostnaderna i sjukvården för dessa hyrläkare, men de är samtidigt beroende ...

Civilsamhällets roll och svenskt bistånd (2024-03-21)

Interpellation 2023/24:645 Civilsamhällets roll och svenskt bistånd av Anna Lasses C till Statsrådet Johan Forssell M Den 29 februari i år gav regeringen ett uppdrag till Sveriges biståndsmyndighet Sida, som väcker en rad frågor UD2024/02890Under processen med att reformera det svenska biståndet har regeringen gång på ...

Exportkreditnämndens uppdrag och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter (2024-03-20)

Interpellation 2023/24:639 Exportkreditnämndens uppdrag och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter av Elin Söderberg MP till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD TV4:s Kalla fakta avslöjar fruktansvärda förhållanden vid en koppargruva i Kongo-Kinshasa. Malmen i gruvan grävs fram med hjälp av maskiner ...

Effekthöjning i vattenkraften (2024-03-20)

Interpellation 2023/24:638 Effekthöjning i vattenkraften av Isak From S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Vattenkraften har kapacitet att producera mycket el. Den är förnybar och är ett kraftslag som vi kan kontrollera så att elen finns när vi behöver den. Vattenkraftsföretagen kan skapa förutsättningar för ...

3R-centers framtid (2024-03-19)

Interpellation 2023/24:637 3R-centers framtid av Lorena Delgado Varas V till Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Sveriges 3R-center arbetar med de tre R:en att ersätta replaceminska reduce och förfina refine djurförsök. I dag genomsyrar 3R både svensk och europeisk lagstiftning som handlar om djurförsök. Europaparlamentets ...

Påverka på riktigt

Påverka den svenska politiken på riktigt och skicka din åsikt till någon av frågorna ovan!

Vänta inte för länge dock. Så fort frågan besvarats av ministern/statsrådet så försvinner den från listan.

Från oss på,