Diagram Över Arbetslösheten i Sverige (Män & Kvinnor)

Hur arbetslösheten utvecklas styr mycket av vår ekonomi i Sverige.

Men att vara arbetslös påverkar individen så mycket mer än enbart ekonomiskt. Om du varit arbetslös under en längre stund vet du hur negativt det kan vara. Livet är inte bara ekonomi, det finns så mycket mer som händer i perioder av arbetslöshet.

Här nedan kan du se hur arbetslösheten utvecklats månad för månad sedan januari 2021 för män och kvinnor 15-74 år.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-06-14

Skillnaden i arbetslöshet mellan män och kvinnor är ganska stora.

Inte minst varierar det stort.

Varför ser det ut så här?

Om du vill forska vidare kan du använda vårt verktyg KommunKoll och se hur arbetslösheten utvecklats i en enskild kommun över tid. Där kan du också jämföra kommunen mot dess grannkommuner, länet och riket i stort.

Från oss på,