Svenska Kommuner Med Störst Andel Invånare Med Låg Ekonomisk Standard

Det du har efter alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar kallas din disponibla inkomst.

En disponibel inkomst lägre än 60% av medianinkomsten på riksnivå definieras som låg ekonomisk standard.

I listan nedan ser du hur det ser ut i alla Sveriges kommuner.

I siffrorna ingår den disponibla inkomsten för alla invånare 20 år eller äldre samt eventuella kapitalvinster/-förluster.

Hur står det till i din kommun?

Tips! Klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll!

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 1 till 25 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
1
(Skåne län)
21,5 %
2
(Värmlands län)
20,9 %
3
(Örebro län)
20,3 %
4
(Kalmar län)
20,2 %
5
(Kalmar län)
19,5 %
6
(Örebro län)
19,0 %
7
(Skåne län)
18,8 %
8
(Västerbottens län)
18,6 %
9
(Västra Götalands län)
18,4 %
10
(Kalmar län)
18,3 %
11
(Västra Götalands län)
18,2 %
12
(Kronobergs län)
18,0 %
13
(Jämtlands län)
18,0 %
14
(Södermanlands län)
17,9 %
15
(Kalmar län)
17,9 %
16
(Västra Götalands län)
17,8 %
17
(Västra Götalands län)
17,8 %
18
(Värmlands län)
17,8 %
19
(Västerbottens län)
17,7 %
20
(Jämtlands län)
17,6 %
21
(Skåne län)
17,4 %
22
(Västmanlands län)
17,4 %
23
(Värmlands län)
17,2 %
24
(Värmlands län)
17,2 %
25
(Kronobergs län)
17,1 %
Figur 1. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 1 till 25 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 26 till 50 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
26
(Västernorrlands län)
17,1 %
27
(Jämtlands län)
17,1 %
28
(Västerbottens län)
17,1 %
29
(Västernorrlands län)
17,0 %
30
(Blekinge län)
16,9 %
31
(Södermanlands län)
16,8 %
32
(Jämtlands län)
16,8 %
33
(Jönköpings län)
16,7 %
34
(Västmanlands län)
16,7 %
35
(Kronobergs län)
16,6 %
36
(Värmlands län)
16,5 %
37
(Västra Götalands län)
16,4 %
38
(Västerbottens län)
16,4 %
39
(Stockholms län)
16,3 %
40
(Västra Götalands län)
16,3 %
41
(Värmlands län)
16,3 %
42
(Gävleborgs län)
16,3 %
43
(Dalarnas län)
16,2 %
44
(Blekinge län)
16,1 %
45
(Västra Götalands län)
16,1 %
46
(Dalarnas län)
16,1 %
47
(Gävleborgs län)
16,1 %
48
(Dalarnas län)
16,0 %
49
(Dalarnas län)
16,0 %
50
(Kronobergs län)
15,9 %
Figur 2. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 26 till 50 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 51 till 75 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
51
(Hallands län)
15,9 %
52
(Gävleborgs län)
15,9 %
53
(Västernorrlands län)
15,9 %
54
(Norrbottens län)
15,9 %
55
(Södermanlands län)
15,8 %
56
(Kalmar län)
15,8 %
57
(Skåne län)
15,8 %
58
(Skåne län)
15,8 %
59
(Örebro län)
15,7 %
60
(Örebro län)
15,7 %
61
(Stockholms län)
15,6 %
62
(Dalarnas län)
15,6 %
63
(Västerbottens län)
15,6 %
64
(Norrbottens län)
15,6 %
65
(Västra Götalands län)
15,5 %
66
(Värmlands län)
15,5 %
67
(Västernorrlands län)
15,5 %
68
(Uppsala län)
15,3 %
69
(Östergötlands län)
15,3 %
70
(Skåne län)
15,3 %
71
(Gävleborgs län)
15,3 %
72
(Västerbottens län)
15,3 %
73
(Kronobergs län)
15,2 %
74
(Skåne län)
15,2 %
75
(Jönköpings län)
15,1 %
Figur 3. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 51 till 75 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 76 till 100 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
76
(Blekinge län)
15,1 %
77
(Skåne län)
15,1 %
78
(Skåne län)
15,1 %
79
(Västra Götalands län)
15,1 %
80
(Värmlands län)
15,1 %
81
(Östergötlands län)
15,0 %
82
(Västmanlands län)
15,0 %
83
(Dalarnas län)
15,0 %
84
(Gävleborgs län)
15,0 %
85
(Norrbottens län)
15,0 %
86
(Västra Götalands län)
14,9 %
87
(Gävleborgs län)
14,9 %
88
(Uppsala län)
14,8 %
89
(Södermanlands län)
14,8 %
90
(Östergötlands län)
14,8 %
91
(Skåne län)
14,8 %
92
(Skåne län)
14,8 %
93
(Skåne län)
14,8 %
94
(Örebro län)
14,8 %
95
(Norrbottens län)
14,8 %
96
(Uppsala län)
14,7 %
97
(Jönköpings län)
14,7 %
98
(Västmanlands län)
14,7 %
99
(Västmanlands län)
14,7 %
100
(Dalarnas län)
14,7 %
Figur 4. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 76 till 100 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 101 till 125 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
101
(Örebro län)
14,6 %
102
(Västerbottens län)
14,6 %
103
(Västra Götalands län)
14,5 %
104
(Gävleborgs län)
14,5 %
105
(Norrbottens län)
14,5 %
106
(Östergötlands län)
14,4 %
107
(Skåne län)
14,4 %
108
(Skåne län)
14,3 %
109
(Värmlands län)
14,3 %
110
(Västmanlands län)
14,3 %
111
(Jönköpings län)
14,2 %
112
(Skåne län)
14,2 %
113
(Örebro län)
14,2 %
114
(Gävleborgs län)
14,2 %
115
(Östergötlands län)
14,1 %
116
(Västra Götalands län)
14,1 %
117
(Västra Götalands län)
14,1 %
118
(Västmanlands län)
14,1 %
119
(Jämtlands län)
14,1 %
120
(Södermanlands län)
14,0 %
121
(Östergötlands län)
14,0 %
122
(Kalmar län)
14,0 %
123
(Kalmar län)
14,0 %
124
(Västra Götalands län)
14,0 %
125
(Västerbottens län)
14,0 %
Figur 5. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 101 till 125 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 126 till 150 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
126
(Kronobergs län)
13,9 %
127
(Gävleborgs län)
13,9 %
128
(Jönköpings län)
13,8 %
129
(Kronobergs län)
13,8 %
130
(Kalmar län)
13,8 %
131
(Skåne län)
13,8 %
132
(Västra Götalands län)
13,8 %
133
(Västra Götalands län)
13,8 %
134
(Västerbottens län)
13,8 %
135
(Östergötlands län)
13,7 %
136
(Örebro län)
13,7 %
137
(Skåne län)
13,6 %
138
(Västra Götalands län)
13,6 %
139
(Värmlands län)
13,5 %
140
(Örebro län)
13,5 %
141
(Dalarnas län)
13,5 %
142
(Västerbottens län)
13,5 %
143
(Västerbottens län)
13,5 %
144
(Stockholms län)
13,4 %
145
(Östergötlands län)
13,4 %
146
(Gotlands län)
13,4 %
147
(Norrbottens län)
13,4 %
148
(Värmlands län)
13,3 %
149
(Västerbottens län)
13,3 %
150
(Kronobergs län)
13,1 %
Figur 6. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 126 till 150 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 151 till 175 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
151
(Värmlands län)
13,1 %
152
(Norrbottens län)
13,1 %
153
(Västra Götalands län)
13,0 %
154
(Västra Götalands län)
13,0 %
155
(Norrbottens län)
13,0 %
156
(Skåne län)
12,9 %
157
(Västra Götalands län)
12,9 %
158
(Västmanlands län)
12,9 %
159
(Uppsala län)
12,8 %
160
(Kalmar län)
12,8 %
161
(Blekinge län)
12,8 %
162
(Värmlands län)
12,8 %
163
(Skåne län)
12,7 %
164
(Dalarnas län)
12,7 %
165
(Jönköpings län)
12,6 %
166
(Kalmar län)
12,6 %
167
(Blekinge län)
12,6 %
168
(Södermanlands län)
12,5 %
169
(Östergötlands län)
12,5 %
170
(Skåne län)
12,5 %
171
(Hallands län)
12,5 %
172
(Västmanlands län)
12,5 %
173
(Dalarnas län)
12,4 %
174
(Gävleborgs län)
12,4 %
175
(Östergötlands län)
12,3 %
Figur 7. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 151 till 175 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 176 till 200 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
176
(Västra Götalands län)
12,3 %
177
(Västra Götalands län)
12,3 %
178
(Jämtlands län)
12,3 %
179
(Östergötlands län)
12,2 %
180
(Västra Götalands län)
12,1 %
181
(Värmlands län)
12,1 %
182
(Östergötlands län)
12,0 %
183
(Skåne län)
12,0 %
184
(Västra Götalands län)
12,0 %
185
(Örebro län)
11,9 %
186
(Västerbottens län)
11,9 %
187
(Västernorrlands län)
11,8 %
188
(Jönköpings län)
11,7 %
189
(Kalmar län)
11,7 %
190
(Hallands län)
11,7 %
191
(Västra Götalands län)
11,7 %
192
(Västernorrlands län)
11,7 %
193
(Norrbottens län)
11,7 %
194
(Västra Götalands län)
11,6 %
195
(Örebro län)
11,6 %
196
(Dalarnas län)
11,6 %
197
(Stockholms län)
11,5 %
198
(Jönköpings län)
11,5 %
199
(Västra Götalands län)
11,5 %
200
(Norrbottens län)
11,5 %
Figur 8. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 176 till 200 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 201 till 225 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
201
(Stockholms län)
11,4 %
202
(Uppsala län)
11,4 %
203
(Uppsala län)
11,4 %
204
(Skåne län)
11,4 %
205
(Västra Götalands län)
11,4 %
206
(Västmanlands län)
11,4 %
207
(Dalarnas län)
11,4 %
208
(Jämtlands län)
11,4 %
209
(Västernorrlands län)
11,3 %
210
(Jönköpings län)
11,2 %
211
(Jämtlands län)
11,2 %
212
(Stockholms län)
11,1 %
213
(Södermanlands län)
11,1 %
214
(Hallands län)
11,1 %
215
(Dalarnas län)
11,1 %
216
(Västerbottens län)
11,1 %
217
(Västra Götalands län)
11,0 %
218
(Västra Götalands län)
11,0 %
219
(Dalarnas län)
11,0 %
220
(Skåne län)
10,9 %
221
(Västra Götalands län)
10,9 %
222
(Västra Götalands län)
10,9 %
223
(Norrbottens län)
10,9 %
224
(Skåne län)
10,8 %
225
(Västra Götalands län)
10,8 %
Figur 9. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 201 till 225 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 226 till 250 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
226
(Stockholms län)
10,7 %
227
(Örebro län)
10,7 %
228
(Västra Götalands län)
10,6 %
229
(Västra Götalands län)
10,6 %
230
(Värmlands län)
10,6 %
231
(Stockholms län)
10,4 %
232
(Jönköpings län)
10,4 %
233
(Västra Götalands län)
10,4 %
234
(Stockholms län)
10,3 %
235
(Stockholms län)
10,3 %
236
(Stockholms län)
10,2 %
237
(Jönköpings län)
10,2 %
238
(Södermanlands län)
10,1 %
239
(Skåne län)
10,1 %
240
(Västra Götalands län)
10,1 %
241
(Dalarnas län)
10,1 %
242
(Västerbottens län)
10,1 %
243
(Skåne län)
9,9 %
244
(Östergötlands län)
9,8 %
245
(Kalmar län)
9,7 %
246
(Skåne län)
9,5 %
247
(Skåne län)
9,5 %
248
(Västra Götalands län)
9,5 %
249
(Stockholms län)
9,4 %
250
(Jönköpings län)
9,4 %
Figur 10. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 226 till 250 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 251 till 275 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
251
(Stockholms län)
9,1 %
252
(Norrbottens län)
9,1 %
253
(Norrbottens län)
8,9 %
254
(Stockholms län)
8,6 %
255
(Hallands län)
8,5 %
256
(Norrbottens län)
8,4 %
257
(Västra Götalands län)
8,3 %
258
(Värmlands län)
7,7 %
259
(Uppsala län)
7,5 %
260
(Västra Götalands län)
7,5 %
261
(Södermanlands län)
7,4 %
262
(Västra Götalands län)
7,4 %
263
(Västra Götalands län)
7,4 %
264
(Stockholms län)
7,2 %
265
(Västra Götalands län)
7,2 %
266
(Stockholms län)
7,1 %
267
(Skåne län)
7,1 %
268
(Uppsala län)
7,0 %
269
(Västra Götalands län)
7,0 %
270
(Stockholms län)
6,9 %
271
(Västra Götalands län)
6,9 %
272
(Stockholms län)
6,8 %
273
(Stockholms län)
6,8 %
274
(Jönköpings län)
6,8 %
275
(Västra Götalands län)
6,8 %
Figur 11. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 251 till 275 (Grunddata: SCB 2022)

Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner placering 276 till 290 (2022)

PlaceringKommunAndel Av Invånare
276
(Skåne län)
6,6 %
277
(Stockholms län)
6,5 %
278
(Västra Götalands län)
6,3 %
279
(Skåne län)
6,2 %
280
(Stockholms län)
6,1 %
281
(Stockholms län)
5,8 %
282
(Västra Götalands län)
5,8 %
283
(Stockholms län)
5,6 %
284
(Stockholms län)
5,5 %
285
(Stockholms län)
5,5 %
286
(Stockholms län)
5,4 %
287
(Skåne län)
5,4 %
288
(Hallands län)
5,4 %
289
(Västra Götalands län)
5,3 %
290
(Skåne län)
4,8 %
Figur 12. Andel invånare med låg ekonomisk standard i kommuner 276 till 290 (Grunddata: SCB 2022)

Du glömde väl inte att du kan klicka på en kommun för att jämföra den mot dess grannkommuner, länet och riket i vårt verktyg KommunKoll?

Från oss på,