CSN Betalningsförelägganden: Diagram Över Antal per Månad Sedan 2015

Det är många som tar studielån för att studera.

Detta lån ska sedan betalas tillbaka förstås.

Dock är det desvärre många som senare får svårt att betala tillbaka sitt studielån.

Här nedan har du ett diagram som visar antalet betalningsförelägganden som Centrala Studiestödsnämnden (CSN) lämnat till Kronofogden per månad sedan 2015.

Källa: Kronofogden. Data till: mar 2024

Från oss på,