Inflationen i Sverige: Enkla Diagram Över Konsumentprisindex (KPI)

Här kan du se hur inflationen i Sverige Förändrats från år 1980 fram till idag.

Inflationen vi konsumenter möts av är stigande priser på varor och tjänster.

Konsumentprisindex eller KPI används ofta som ett mått på hur mycket priserna ökar för oss konsumenter.

I denna artikel har vi skapat enkla diagram på de vanligaste sätten att se på KPI:

  • Själva indexet (KPI)
  • Årsförändringen per månad
  • Månadsförändringen

Med detta hoppas vi att du ska kunna få en bra överblick över hur inflationen i Sverige Förändrats över tid.

Inflation och deflation

När inflationen går över till negativa värden som t.ex. under slutet av 2008 till början av 2009 så heter det istället deflation, dvs att priserna går ner och dina pengar blir mer värda över tid.

Om du fick välja, skulle du vilja att dina pengar blev mer eller mindre värda över tid?

Tips!

För dig med dator: Klicka och dra i ett diagram för att zooma och högerklicka sedan för att zooma ut igen.

För dig med mobil: För större diagram kan du vända på mobilen och ladda om sidan.

Innehållsförteckning

Inflationen i Sverige: Fastställt Indextal (KPI)

Vi börjar med ett diagram som visar själva indextalet per månad.

Ett index utgår ifrån ett mätvärde i en mätpunkt/ett datum som då sätts till t.ex. index 100.

Alla andra mätvärden under mätpunkter/datum både före och efter jämförs sedan mot detta värde.

För diagrammet nedan är medelvärdet för år 1980 satt som index 100 värdet.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-06-13

Såg du den där lilla blippen kring årskiftet 2008/2009 när dina pengar faktiskt ökade i värde (dvs inflationen var negativ) för en kort stund?

Ett index som denna visar hur trenden överlag ser ut.

Index hänvisas till/används ofta i olika lagar, förordningar och avtal där t.ex. ökande kostnader över flera år regleras med hjälp av KPI.

Det är extra värdefullt då man annars riskerar att behöva skriva om/reglera avtal varje år.

Inflationen i Sverige: Årsförändring per månad (KPI)

I nedan diagram jämförs Konsumentprisindex (KPI) för varje månad med samma månad året innan (Årsförändring per månad).

Denna kallas också för inflationstakten.

Här kan du se den lilla "blippen" kring årskiftet 2008/2009 mycket tydligare än i diagrammet ovan.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-06-13

Om en månad visar en årsförändring på +5% så betyder det att dina pengar förlorat 5% av sin köpkraft under 12 månadsperioden närmast före mätdatumet.

Det kanske inte låter så mycket men tänk på att inflationen äter upp dina sparade pengars köpkraft dygnet runt. Den vilar aldrig. Med 5% inflationstakt halveras din köpkraft ungefär vart 14:e år.

Inflationen i Sverige: Månadsförändring (KPI)

Nedan diagram jämför Konsumentprisindex (KPI) för varje månad med månaden innan (Månadsförändring).

Här kan du tydligt se att förändringen i inflationen kan verkligen variera från månad till månad.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-06-13

Ser du mönstret genom alla år? Vissa månader/perioder under året sticker verkligen ut.

Om en månad visar en månadsförändring på +1% så betyder det att dina pengar förlorat 1% av sin köpkraft under den senaste månaden.

Prisbasbeloppet: Bygger På KPI

Med dessa tre diagram hoppas vi att du nu fått en översikt över hur inflationen förändrats i Sverige över en längre tid.

KPI används bland annat för att beräkna prisbasbeloppet.

Prisbasbeloppet påverkar stora delar av vår ekonomi och ska följa den allmänna prisutvecklingen, dvs inflationen som du nu har fått koll på.

Du kan läsa mer om prisbasbeloppet i vår artikel med namn Prisbasbeloppet 2023 + Diagram Över Utvecklingen Sedan 1960.

Från oss på,