Länen Med De Rikaste Invånarna i Kronor per Månad (Skattekraft)

Skattekraft är ett mått som beskriver hur rika invånarna är i en kommun eller ett län.

Skattekraft brukar ges i kronor per år men vi väljer att visa det per månad då många av oss får lön varje månad istället för en gång per år...

Här har du en lista på alla Sveriges Läns skattekraft per månad!

Länen med de rikaste invånarna 1 till 11 (2024)

PlaceringLänKronor per månad
1
Stockholms län
25 129 Kr
2
Norrbottens län
20 748 Kr
3
Västra Götalands län
20 712 Kr
4
Hallands län
20 548 Kr
5
Uppsala län
20 310 Kr
6
Västerbottens län
19 582 Kr
7
Västmanlands län
19 458 Kr
8
Östergötlands län
19 439 Kr
9
Västernorrlands län
19 333 Kr
10
Skåne län
19 315 Kr
11
Jönköpings län
19 191 Kr
Figur 1. Kommunerna med de rikaste invånarna 1 till 11 (Grunddata: SCB 2024)

Länen med de rikaste invånarna 12 till 21 (2024)

PlaceringLänKronor per månad
12
Örebro län
18 904 Kr
13
Blekinge län
18 832 Kr
14
Gävleborgs län
18 791 Kr
15
Kronobergs län
18 665 Kr
16
Södermanlands län
18 626 Kr
17
Dalarnas län
18 591 Kr
18
Kalmar län
18 410 Kr
19
Jämtlands län
18 391 Kr
20
Värmlands län
18 375 Kr
21
Gotlands län
17 983 Kr
Figur 2. Kommunerna med de rikaste invånarna 12 till 21 (Grunddata: SCB 2024)

Från oss på,