De Rikaste Länen i Sverige i Procent av Riksmedelvärdet

Skattekraft är ett mått som beskriver hur rika invånarna är i en kommun eller ett län.

Skattekraft kan mätas i kronor men också hur ett läns skattekraft mäter sig mot rikets medelvärde.

Här har du en lista på alla Sveriges läns skattekraft i procent av riksmedelvärdet!

Länen med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 1 till 11 (2024)

PlaceringLänProcent Av Riksmedelvärdet
1
Stockholms län
120 %
2
Västra Götalands län
99 %
3
Norrbottens län
99 %
4
Hallands län
98 %
5
Uppsala län
97 %
6
Västerbottens län
94 %
7
Östergötlands län
93 %
8
Skåne län
93 %
9
Västmanlands län
93 %
10
Västernorrlands län
93 %
11
Jönköpings län
92 %
Figur 1. Länen med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 1 till 11 (Grunddata: SCB 2024)

Länen med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 12 till 21 (2024)

PlaceringLänProcent Av Riksmedelvärdet
12
Örebro län
91 %
13
Blekinge län
90 %
14
Gävleborgs län
90 %
15
Södermanlands län
89 %
16
Kronobergs län
89 %
17
Dalarnas län
89 %
18
Kalmar län
88 %
19
Värmlands län
88 %
20
Jämtlands län
88 %
21
Gotlands län
86 %
Figur 2. Länen med de rikaste invånarna i % av riksmedelvärdet 12 till 21 (Grunddata: SCB 2024)

Från oss på,