Diagram Över Räntorna För Bostadslån & Konsumtion Sedan 2005

Hela vår ekonomi bygger på lån av olika slag.

De större inköpen för hushåll sker väldigt ofta med lånade pengar. Då är det ofta bostad och fordon som är de största posterna.

Därför kan det vara värt att hålla koll på hur räntorna utvecklas (eller har varierat) över tid.

Här nedan hittar du diagram över hur räntorna varierat sedan 2005 för nya och omförhandlade lån, samt gamla lån för hushåll. Dvs. de lån som vi medborgare tar från banker och andra finansiella institut.

Vi delar upp hushållens lån i bostadslån och konsumtionslån samtidigt som vi också delar upp båda lånetyperna i nya/omförhandlade och gamla/utestående lån.

Uppdelningen ger oss möjligheter att se mönster. Något som vi gillar!

Hushållens Räntor För Nya/Omförhandlade Bostadslån (Boräntor)

Här nedan ser du hur boräntorna varierat för nya och omförhandlade avtal för varje månad sedan 2005.

Det är i denna graf du först ser när räntorna förändras. Gamla/utestående avtal släpar naturligt efter.

Grunddata: Sveriges riksbank. Senast uppdaterad: 2024-03-21

Hushållens Räntor För Gamla Bostadslån (Boräntor)

Här nedan ser du hur boräntorna varierat för gamla/utestående låneavtal för varje aktuell månad sedan 2005.

Även om de diagrammen mellan de gamla och de nya ser ungefär likadana ut så finns det skillnader. Var toppar de utestående låneräntorna jämfört med de nya?

Grunddata: Sveriges riksbank. Senast uppdaterad: 2024-03-21

Hushållens Räntor För Nya/Omförhandlade Konsumtionslån

Här nedan ser du hur räntorna för nya och omförhandlade konsumtionslån varierat för varje månad sedan 2005.

Till skillnad från bostadslån så är dessa räntor betydligt högre samtidigt som de varierar väldigt mycket.

Här har du ännu ett sätt att se hur ränteläget ser ut "just nu" då det handlar om nya lån.

Grunddata: Sveriges riksbank. Senast uppdaterad: 2024-03-21

Hushållens Räntor För Gamla/utestående Konsumtionslån

Här nedan ser du hur räntorna för gamla eller utestående konsumtionslån varierat för varje aktuell månad sedan 2005.

Det fanns skillnader i bolånen mellan nya och äldre lån. Ser du några skillnader mellan konsumtionslånen?

Grunddata: Sveriges riksbank. Senast uppdaterad: 2024-03-21

Från oss på,