Prisbasbeloppet 2023 + Diagram Över Utvecklingen Sedan 1960

Prisbasbeloppet, eller basbeloppet, används i väldigt många olika områden i vårt samhälle och påverkar oss alla.

Prisbasbeloppet ska följa prisutvecklingen i samhället i stort, dvs. inflationen.

Det är prisbasbeloppet som ligger som bas när t.ex. någon avgift, förmån, skatt eller kostnad ska räknas upp så att den följer med inflationen.

Innehållsförteckning

Prisbasbeloppet Påverkar Alla

Förändringen i prisbasbeloppet påverkar i högsta grad stora delar av vår ekonomi.

Några exempel på när prisbasbeloppet används:

  • Grundavdragets storlek
  • Jobbskatteavdraget
  • Skattefria delen av traktamente
  • Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Skatter
  • Förmåner i pensioner och försäkringar
  • Olika medlems- och serviceavgifter

Prisbasbeloppet 2023

2022-07-11 räknade Statistikmyndigheten, SCB, fram prisbasbeloppet för 2023.

Som väntat var det en rejäl ökning.

Prisbasbeloppet för 2023 är satt till 52500 kr.

Det är en ökning med hela 4200 kr från 2022 års belopp på 48300 kr!

Varför ökade prisbasbeloppet så mycket?

Beräkningarna för prisbasbeloppet ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex (KPI), eller det man ofta kallar för inflationen.

Man mäter förändringen mellan juni året före till juni aktuellt år.

2022 spikade inflationen rejält i Sverige. Vi gick från en årstakt på 2% inflation i slutet på sommaren 2021 till över 8% juni 2022. Till nivåer vi inte hade sett sedan början på 90-talet, dvs. på mer än 30 år!

Om du vill se hur inflationen (KPI) utvecklats över tid sedan 1980 har vi en artikel som beskriver det med flera olika diagram.

Prisbasbeloppets Utveckling i SEK Sedan 1960

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2023-07-11

Prisbasbeloppets Årstakt (Förändring i %) Per År Sedan 1960

I diagrammet nedan ser du hur årsförändringen har varit, dvs. hur många procent förändrades prisbasbeloppet jämfört med föregående år.

Här blir 2023 års ökning i prisbasbeloppet än värre historiskt.

För att få se en så här stor förändring av prisbasbeloppet måste vi backa hela 40 år, till 1983!

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2023-07-11

Förbered Dig På Större Förändringar i Din Ekonomi 2023

Som du har sett i diagrammen ovan så har vi en märkbart stor ökning av prisbasbeloppet att se framemot 2023.

I och med att prisbasbeloppet påverkar i stort sett allt i vår ekonomi och definitivt vår plånbok så gäller det att redan nu förbereda sig för det.

Från oss på,