Sveriges Bruttonationalprodukt (BNP): Utveckling Från 1980

Bruttonationalprodukten, eller BNP som den förkortas, är ett mått på all ekonomisk aktivitet i ett land under en period.

När du köper en vara eller en tjänst bidrar du till Sveriges BNP. Detsamma för alla företag, alla kommuner och staten. Kort sagt alla ekonomiska transaktioner (unika sådana) bidrar till BNP på ett eller annat sätt.

Här nedan kan du se hur vår BNP har utvecklats över tid på både årsbasis och på kvartalsbasis.

Utvecklingen på årsbasis ger den stora historiska bilden över hur Sverige utvecklas medan utvecklingen på kvartalsbasis uppdateras mycket oftare och ger därför en mer aktuell bild över hur BNP utvecklas.

Sveriges BNP Utveckling Årsvis (Faktiska Värden)

Vi börjar med att visa hur Sverige BNP har utvecklats sedan 1980 på årsbasis.

Det är inte ofta som BNP faktiskt gått ner eller stått stilla. Men under riktigt oroliga tider har det hänt. Vet du vad som hände under dessa tider?

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-05-27

Förändringen i Sverige BNP Per År

Ett annat sätt att se på utvecklingen är att mäta själva förändringen i % av BNP för varje år jämfört med året innan.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-05-27

I och med att det behöver gå ett år innan man kan jämföra ett år mot ett annat så saknas värdet för 1980.

Sveriges BNP Utveckling Kvartalsvis (Faktiska Värden)

Här kan du tydligt se hur olika kvartal bidrar olika mycket till Sveriges BNP. Till exempel ser du hur den ekonomiska aktiviteten okt-dec varje år ofta är högre än jan-feb.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-05-28

Sveriges BNP Utveckling Kvartalsvis (Säsongsrensade Värden)

I diagrammet ovan där värdena varierar så pass mycket är det svårare att få en känsla för hur utvecklingen går överlag (trenden).

Det är då som säsongsrensad data är användbart. I nedan diagram är det betydligt enklare att se hur den ekonomiska aktiviteten i Sverige utvecklats över tid.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-05-31

Visst påminner det här diagrammet väldigt mycket diagrammet över utvecklingen på årsbasis som vi tittade på tidigare? Vi tar det som ett tecken på att själva säsongsrensningen som SCB gör håller en hög kvalitet!

Värdena från 1980 saknas tyvärr i datasetet från SCB.

Sveriges BNP Utveckling Kvartalsvis Förändring

I och med att varje kvartal ofta har ungefär samma "säsongsvariationer" från år till år kan det också vara givande att jämföra kvartal med samma kvartal från föregående år.

Här nedan ser du hur den ekonomiska aktiviteten per kvartal förändrats jämfört med samma kvartal från året innan.

Grunddata: SCB. Senast uppdaterad: 2024-05-28

Värdena från 1980 saknas tyvärr i datasetet från SCB. Därmed visas värden enbart från 1982 och framåt (då förändringen visas jämfört med föregående år).

Från oss på,